Kanta-Häme

Vanhusten syrjäytymiseen puututaan vertaistuen avulla

Suomen Setlementtiliitto kehittää vanhustyötään vertaistukitoiminnan avulla. Elokuun alussa Hämeenlinnassa alkavassa projektissa yli 60-vuotiaita vapaaehtoisia koulutetaan auttamaan yksinäisiä ja syrjäytymisvaarassa olevia senioreita. Vanhuksien voimavaroja ja jaksamista pyritään parantamaan esimerkiksi musiikin, liikunnan ja teatterin avulla.

Setlementtiliitto kartoittaa myös, miksi vanhukset jäävät kotiin. Aina kysymys ei ole toimintakyvyn rajoituksista ja taloudellisista sekoista, vaan myös pelot ja yksinäisyys saattavat estää vanhusta lähtemästä kotinsa ulkopuolelle.

– Rakenteissa ja asenteissa on paljon korjattavaa. Pyrimme saamaan kotiinsa syytä tai toisesta jäävät vanhukset mukaan erilaiseen toimintaan, Hämeenlinnan setlementti ry:n toiminnanjohtaja Maija Jokinen sanoo.

Vanhuksia tulisi Jokisen mukaan ajatella voimavarana ja aktiivisina toimijoina. Pelkkä muisteluterapia ei riitä vanhuksille.

– Ikääntyneillä on myös unelmia. He voivat tehdä kaikkea ihanaa, eikä se ole toimintarajoitteista kiinni. Meidän tehtävämme on mahdollistaa se, Jokinen sanoo.

Vanhukset voivat käsitellä esimerkiksi yksinäisyyttään osallistumalla teatteriesityksen tekemiseen.

Naapuria auttamaan

Hämeenlinnassa Setlementtiliiton hankkeeseen osallistuu aktiivisesti esimerkiksi Katisten alueen asukasyhdistys.

Asukasyhdistyksessä toimivan Marjatta Tuomiston mukaan yhdistyksessä vanhuksia autetaan esimerkiksi kauppamatkoilla sekä pyykkituvassa.

– Meillä vallitsee pienen valtakunnan malli. En minäkään välttämättä jaksaisi kaupungille lähteä auttamaan. Pienessä piirissä, jossa kaikki tuntevat toisensa, vastuuntuntokin on ihan erilaista, Tuomisto sanoo.

Setlementin hankkeessa vapaaehtoisia pyritäänkin saamaan mukaan toiminnan lähiympäristöstä. Vapaaehtoisen toiminta on helpompaa, jos hän tuntee alueen ja sen palvelut sekä ihmiset.

Todeksi lähiöarjessa

Setlementtiliikkeen hankkeessa olevien kaupunkien väliset painotukset vaihtelevat. Esimerkiksi Katumalla otetaan huomioon monikulttuurisuus sekä maahanmuuttajataustaiset vanhukset. Suomalaisilla on vielä paljon opittavaa muista kulttuureista tulleilta ihmisiltä.

Setlementtiliiton pääsihteerin Pentti Lemmetyisen mukaan suomalainen palvelujärjestelmä ei ole täysin varautunut ikääntyneiden maahanmuuttajien hoitoon.

– Odotukset vanhuuden suhteen ovat hyvin erilaisia eri kulttuureissa. Monille maahanmuuttajille olisi kammottava vaihtoehto joutua vanhana laitokseen eikä omaisten hoidettavaksi, Lemmetyinen sanoo.

Vapaaehtoisten ja vanhusten avulla pyritään luomaan yhdessä työkaluja vanhusten ongelmiin puuttumiseen. Tavoitteena ei ole kuitenkaan vain raporttien tekeminen vaan myös käytännön työ ja vanhusten elämänlaadun parantaminen.

– Tämän hankkeen täytyisi muuttua todeksi lähiöarjessa, ei pelkästään päättäjien puheissa. Meillä on kunnianhimoinen tavoite, yritämme luoda oikeasti uutta mallia, Lemmetyinen sanoo. (HäSa)