Kanta-Häme

Vanhusten tyytyväisyys parani

Hämeenlinnalaiset vanhukset ovat aiempaa tyytyväisempiä asumis- ja kotipalveluihinsa, selviää kaupungin keskiviikkona julkistamasta ikäihmisten asiakastyytyväisyystutkimuksesta. Vanhainkotien ja palveluasuntojen asukkaat antavat saamilleen palveluille kokonaisarvosanan 4,1 viisiportaisella asteikolla. Kotipalvelun asiakkaiden kokonaisarvosana on puolestaan 3,9.

Kaikkein tyytyväisimpiä asumispalvelujen vanhukset ovat hoitajiensa ystävälliseen ja asiantuntevaan käytökseen. Kotipalvelun asiakkaat puolestaan kokevat voivansa luottaa työntekijöihin.

Heikoimman arvion vanhain- ja palvelukotien asukkaat antavat ulkoilumahdollisuuksille sekä viriketoiminnalle. Kotipalvelussa parantamisen varaa koetaan olevan puolestaan kotihoidon työntekijöiden kohteessa käyttämässä ajassa sekä hoitajien ja omaisten tiedonkulussa.

Omahoitajaa ei tunneta

Kaupunki kartoitti ikäihmisten asiakastyytyväisyyttä viime joulukuussa Innolinkin toteuttamalla kyselyllä nyt kolmannen kerran. Kotipalveluissa kysely tehtiin toista vuotta peräkkäin ja vammais- ja mielenterveyspalveluissa ensimmäistä kertaa.

Kyselyn tuloksista selviää, että eniten parin viime vuoden aikana on parantunut tyytyväisyys asukkaiden ulkoilumahdollisuuksiin. Vaikka se edelleen saa huonoimman arvosanan, tulos on parantunut 0,5:llä vuoteen 2011 verrattuna.

– Se on aika paljon, ikäihmisten tilaajapäällikkö Leena Harjula kommentoi.

Sen sijaan tietoisuus omahoitajasta on vähentynyt. 22 prosenttia vastaajista ei tiennyt, että hänelle olisi nimetty omahoitaja.

– Tämä on vähän yllättävää, sillä viime vuonna erityisesti panostimme tähän asiaan, Harjula toteaa.

Ikäihmisten Wilma?

Kotipalvelun puolella nousee esiin vanhusten luona käytettävän ajan vähäisyys. Harjula kuitenkin muistuttaa, ettei moni asiakas itse halua lisätä käyntien tai ajan määrää palvelusopimukseensa, koska samalla nousevat myös palvelumaksut.

Yksi selkeä kehityskohde löytyy yhteydenpidosta omaisten ja hoitajien välillä.

– Pitäisikö ottaa käyttöön ikäihmisten Wilma, ikäihmisten lautakunnan puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki (kok.) ehdottaa.

Wilma on koululaisten sähköinen reissuvihko, jonka avulla koululaisten vanhemmat ja koulun henkilökunta ovat yhteydessä toisiinsa.

Taso on pidettävä

Tilaajajohtaja Jukka Lindberg tulkitsee tuloksia peilaten niitä myös vuosina 2011-14 tapahtuneeseen toimintaympäristön muutokseen. Laitos- ja palveluasumispaikkoja on vähennetty, kun taas kotiin tuotavaa hoivaa lisätty.

– Siihen nähden entistä paremmat tulokset suorastaan alleviivaavat sitä, että kotihoidon laadulliset kehityspanokset näkyvät, Lindberg iloitsee.

Hän huomauttaa, ettei valtakunnallisesti paljon puhuttu vanhustenhuollon kurjistuminen näy ainakaan Hämeenlinnan asiakastyytyväisyydessä.

– Nyt täytyy pitää taso ja pistemäisesti korjata niitä asioita, joissa vielä on parantamisen varaa, Lindberg toteaa.

Tuottajan merkitys vähenee

Kyselyn mukaan entistä useammalle vanhukselle sillä ei ole merkitystä, tuottaako palvelun julkinen vai yksityinen palveluntuottaja.

Kun vielä 2011 se oli tärkeää 70 prosentille, 2013 asian koki merkitykselliseksi enää 58 prosenttia vastaajista.

– Muutos kuvastanee sitä, että ihmiset ovat tottuneet käyttämään myös yksityisiä palveluja, Harjula pohtii.

Terveyden ja toimintakyvyn lautakunnan puheenjohtaja Katriina Laaksonen (kok.) on samoilla linjoilla.

– Tulee sellainen olo, että tärkeintä on se, että omainen on hyvässä hoidossa. Silloin on ihan sama, kuka sen palvelun tuottaa, Laaksonen sanoo. (HäSa)

Päivän lehti

1.6.2020