fbpx
Kanta-Häme

Vankilan arki muotoillaan uudelleen

Hämeenlinnan uuden naisvankilan hankesuunnittelu on jo vauhdissa. Vankilaa kehitetään valtakunnallisen vankilakonseptin pilottihankkeena.

Merkittävä ero niin sanottuun perinteiseen vankilaan tulee olemaan se, että sillä edistetään entistä enemmän vangin omatoimisuutta.

Rikosseuraamuslaitoksen toimitilapäällikön Kauko Niemelän mukaan vankien tulisi tehdä enemmän asioita itsenäisesti niin, ettei henkilökunnan tarvitse tehdä asioita heidän puolestaan.

– Haluamme kannustaa vankeja esimerkiksi hakemaan töitä ja opettelemaan erilaisia taitoja, Niemelä kertoo.

Uudessa konseptissa toimintaa halutaan järjestellä niin, että vangin ja henkilökunnan kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle jää enemmän aikaa.

Suunnittelutyössä ovat mukana noin 20 vankia, vankiloiden henkilökuntaa, rikosseuraamusalueet sekä sidosryhmien edustajia ja konsultteja.

Tarkoituksena on, että kaikkien vankeinhoidon osapuolten mielipiteet ja toiveet otetaan huomioon.

– Henkilökunnan rooli on erittäin tärkeä, muutosta odotetaan toiveikkaana. Toteutusaikataulu selviää alkusyksystä, kertoo Hämeenlinnan vankilan johtaja Tuomo Kärjenmäki.

Nykyaikaisesta vankilasta tulisi Niemelän mukaan vapautua asteittain ja avovankilan kautta. Tätä kautta siirtyminen yhteiskuntaan olisi helpompaa.

– Käytännössä tavoite siis on, että vanki integroituu yhteiskuntaan, eikä enää tee uusia rikoksia.

Avolaitokseen pääseminen edellyttää vangilta muun muassa päihteettömyyttä, elämänhallintaa ja erilaisia taitoja. Esimerkiksi ruuanlaitto on osittain vankien omalla vastuulla.

Vapautumista tukevat myös vankeinhoitolaitosten sisällä tapahtuvat työtoiminnan ja kuntoutuksen muodot. Hämeenlinnan naisvankilassa on toiminut esimerkiksi suutari.

Uuden konseptin myötä työtoimintaa kehitetään vastaamaan nyky-yhteiskuntaa ja sen vaatimuksia.

– Tässä meillä on haaste, joka on vielä osittain ratkaisematta. Osa nykyisistä työmuodoista jatkuu, ja uusia on tulossa lisää, Niemelä kertoo.

Toimintafilosofian lisäksi vankilan fyysiset tilat ja niiden sisäpuolella toimiva teknologia kokevat uudistuksen.

Teknologian merkitys näkyy tulevaisuudessa esimerkiksi vankien opiskelussa ja viestimisessä laitoksen ulkopuolelle. Henkilökunnan ei enää tarvitsisi kopioida tehtäviä vangeille. Tulevaisuudessa opiskelu voisi tapahtua tietokoneella.

– Tämän kautta luodaan nykyistä enemmän mahdollisuuksia vankien ja henkilökunnan kohtaamiselle. Uskon, että teknologia on enemmän mahdollisuus kuin uhka, Niemelä toteaa.

Tilojen taas tulisi olla sekä tila- että energiatehokkaita.

Uudenlainen vankila lisää vankien itsenäisyyttä, mutta se ei ole saanut kritiikkiä liiasta vapaudesta. Niemelän mielestä tulevaisuuden vankila on ajatusmalliltaan uudenlainen ja vastaa vankeinhoidon tarpeita.

– Sisältö muuttuu ja sillä on selkeä tavoite, hän tiivistää.

Kärjenmäen mukaan henkilökunnan määrä tulee luultavasti pienenemään vankien määrän mukaan, mutta tarkkoja lukumääriä ei vielä ole.

Konsepti mitä luultavimmin tarkentuu vielä toteutusvaiheessa, koska vastaavaa ei ole aikaisemmin tehty. HÄSA

Menot