Kanta-Häme Riihimäki

Vantaanjoki ohjattiin uudelle uomalle – Pääradan perusparannus etenee Riihimäellä

Riihimäen ratapihan remontti on edennyt laitureille. Lisäksi yli sata vuotta vanha ratasilta uusittiin.
Riihimäen ratapihalla korotetaan laitureita ja uusitaan muun muassa vanhat hissit, laiturikatokset, valaistus ja laiturinäytöt. Kuva: Tomi Vesaharju
Riihimäen ratapihalla korotetaan laitureita ja uusitaan muun muassa vanhat hissit, laiturikatokset, valaistus ja laiturinäytöt. Kuva: Tomi Vesaharju

Riihimäen henkilöratapihan uusimistyöt etenevät aikataulussa ja suunnitellusti.

Työ on osa laajempaa pääradan perusparannusta.

– Tällä hetkellä on käynnissä rakennusurakka, jossa tehdään laitureita 7 ja 8. Uusimme niihin liittyviä raiteita ja vaihteita sekä korjaamme katosrakenteita, kertoo rakennushankkeen projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylävirastosta.

Riihimäen ratapiha on haastava työmaa, koska se on liikenteellisesti niin vilkas.

– Tulee mieleen palapeli. Rakentaminen täytyy tehdä hyvin suunnitellusti vaihe kerrallaan ja eri urakat on sovitettava yhteen tarkasti, jotta kaikki saadaan tehtyä, Parviainen sanoo.

Paljon sellaisia töitä, jotka eivät näy matkustajalle, on jo tehty.

Viime vuoden puolella rakennettiin väliaikaisia vaihteita ja tehtiin väliaikainen laituri 11.

Raiteita on myös kunnostettu, jotta junia voidaan ohjata remontin aikana eri reittejä pitkin.

– On täytynyt tehdä valmistelevia töitä ja väliaikaisia rakenteita, jotta työt pystytään toteuttamaan ja liikenne samalla hoitamaan, Parviainen kertoo.

 

Työt painottuvat tähän ja ensi vuoteen

Matkustajille näkyvät työt, kuten laiturien korotukset, laitureiden uusimistyöt ja katoksen kunnostamiset, painottuvat vuosiin 2019 ja 2020.

Laiturille 1 rakennetaan uusi hissi ja vanhojen laitureiden hissit uusitaan ja asemalle rakennetaan esteettömät reitit.

Parviainen kehottaa matkustajia varaamaan hieman tavallista enemmän aikaa oikean junan löytämiseksi.

– Laiturimuutoksia ja töiden aikaisia kiertoreittejä tulee olemaan, vaikka varsinaiset työmaa-alueet onkin erotettu matkustajien kulkureiteistä.

Elokuusta alkaen uusitaan asemalaituri 1 sekä raiteet 1 ja 2. Työt kestävät vuoden loppuun.

Ensi vuonna remontoidaan laiturit 4 ja 5, jatketaan asematunnelia Peltosaaren suuntaan ja kunnostetaan sitä sekä sen viereistä kevyen liikenteen tunnelia.

 

Uusi ratasilta ja uusi uoma Vantaanjoelle

Ratapihan uusimisen yhteydessä uudistettiin myös 100 vuotta vanha Vantaanjoen ratasilta.

Vanhan sillan korjaaminen ei olisi ollut teknisesti tai taloudellisesti järkevää. Uusi silta rakennettiin nykyisen sillan viereen ja joelle kaivettiin uusi uoma uuden sillan ali.

Rakentaminen toteutettiin niin, että raideliikenteelle siltatöistä aiheutuva haitta oli mahdollisimman vähäinen.

Viime vuonna aloitettu siltaremontti saatiin päätökseen juhannuksen jälkeisellä viikolla, kun Vantaanjoki ohjattiin uudelle uomalleen onnistuneesti.

 

Riihimäen alueella tehtävien töiden kustannusarvio on 46 miljoonaa.

Riihimäen henkilöratapihan uusiminen on osa Helsinki-Riihimäki-hanketta, jonka ensimmäisessä vaiheessa toteutettavien töiden kustannusarvio on 150 miljoonaa euroa. HÄSA

 

Riihimäen henkilöratapihan uusiminen

Osa Helsinki-Riihimäki-hankkeen ensimmäistä vaihetta. Toteutuksesta vastaa Väylävirasto.

Hankkeen työt ovat tiiviisti käynnissä Riihimäen alueella vuosien 2018–2020 aikana.

Ratapihan raiteisto uusitaan täysin, mikä mahdollistaa nopeiden läpiajavien junien sujuvamman kulkemisen.

Riihimäen aseman palvelutasoa parannetaan muun muassa rakentamalla korkeat laiturit ja uusimalla vanhat hissit, laiturikatokset, valaistus ja laiturinäytöt.