fbpx
Kanta-Häme

Vapaaehtoisia tarvitaan rikosuhripäivystykseen

Rikosuhripäivystyksen asiakasmäärä on alkuvuoden ja etenkin kuluneen kesän aikana kasvanut huomattavasti Hämeenlinnan seudulla.

– Vapaaehtoisilla tukihenkilöillä on ollut alkuvuoden aikana jo noin 70 pitkäaikaista tukisuhdetta, kun niitä oli viime vuonna noin 50, kertoo RIKUn toiminnanohjaaja Rebekka Wadhwa.

Syynä asiakasmäärän lisääntymiseen on Wadhwan mukaan todennäköisesti tiedon lisääntyminen.

Palvelusta tiedetään aikaisempaa paremmin, ja myös poliisi ohjaa aikaisempaa tehokkaammin rikosten uhreja hakemaan apua.

Rikosuhripäivystyksen asiakasryhmiä ovat muun muassa ryöstön uhreiksi joutuneet sekä seksuaalisen, perheväkivallan tai muun väkivallan uhrit. Naisten osuus autettavista on 85 prosenttia.

Uusia tukihenkilöitä tarvitaan jatkuvasti lisää. Parhaillaan Rebekka Wadhwa suunnittelee peruskurssia uusille vapaaehtoisille.

– Kurssi oli tarkoitus aloittaa syyskuun lopulla, mutta kurssilaisia ei ole ilmaantunut riittävästi, joten ajankohta siirtyy loppuvuoteen.

RIKUn Sisä-Suomen aluejohtajan Katariina Westmanin mukaan tukihenkilöksi käy kuka tahansa sellainen henkilö, jonka oma elämä on tasapainossa.

Tätä nykyä toiminnanohjaaja Rebekka Wadhwan ohjauksessa toimii yhdeksän tukihenkilöä. Uusien välitön tarve on noin 5–10.

– Ihmisten elämäntilanteet muuttuvat, minkä takia uusia tarvitaan.

Monet apua tarvitsevat rikosten uhrit ovat viime aikoina olleet parikymppisiä, minkä takia nuorten henkilöiden toivotaan hakeutuvan myös tukihenkilöiksi. Kaikenikäisiä kuitenkin tarvitaan.

Sisä-Suomen aluetoimiston alueella nuorin tukihenkilö on 23-vuotias ja vanhimmat ovat eläkeläisiä. Hämeenlinnan alueella nuorin tukihenkilö on alle 40-vuotias.

Katariina Westman painottaa, että kysymys on vapaaehtoistyöstä, jota tukee toiminnanohjaaja.

– Jokainen tukihenkilö voi sovittaa toiminnan omaan elämäänsä. Tukihenkilötoimintaan kuluu korkeintaan muutama tunti kuukaudessa.

Tukihenkilöille maksetaan kulukorvauksia puhelin- ja matkakuluista.

Peruskurssi on pituudeltaan 40 tuntia. Tuleva kurssi ajoittunee parin kuukauden ajalle.

Rikosuhripäivystys on saamassa aikaisempaa vakiintuneemman aseman ja rahoituksen, kun EU:n uhridirektiivi pannaan lopullisesti täytäntöön tulevana syksynä Suomen lainsäädännössä.

Tähän asti rikosuhripäivystys on toiminut pääosin RAY:n rahoituksella.

Uhridirektiivin mukaan valtion on järjestettävä rikoksen uhrien auttaminen. Aluejohtaja Katariina Westmanin mukaan vielä ei tarkasti tiedetä, miten rahoitus käytännössä järjestetään.

Tasavallan presidentti vahvisti toukokuussa lain, jonka mukaan ensi vuonna otetaan käyttöön rikoksentekijöiltä perittävä rikosuhrimaksu, jonka tarkoitus on kasvattaa rikosten uhrien tukipalvelujen rahoitusta.

Yksityishenkilöiltä perittävä maksu on 40 tai 80 euroa ja yrityksiltä sekä yhteisöiltä perittävä 800 euroa. HÄSA

Menot