Kanta-Häme

Vapolle hitaasti ympäristölupia turvetuotantoon

Vapon on vaikea pitää yllä nykyistä turvetuotantoaan, koska se saa ympäristölupia niin hitaasti ja vanhoja soita poistuu tuotannosta.

– Tarkoituksena olisi kasvattaa tuotantoa sen sijaan, että se supistuu. Tuotantoa on kasvatettava, jos halutaan pitää kiinni huoltovarmuudesta, sanoo Vapon Lounais-Suomen alueen aluejohtaja Pasi Rantonen.

Vapon Lounais-Suomen alueella on turvetuotannossa noin 5 400 hehtaaria turvesuota. Vuosittain poistuu tuotannosta 150-200 hehtaaria suota.

– Lupamenettelyssä on 2 500 hehtaaria, mutta valtaosa tästä on ympäristölupien määräaikaisia tarkistuksia. Uusia turvetuotantoalueita on lupamenettelyssä vain parisataa hehtaaria, Rantonen kertoo.

Huonojen kesien jälkeen Vapolla on ollut vaikeuksia toimittaa turvetta tärkeille asiakkailleen. Kesä 2012 oli sateinen ja tuotanto jäi heikoksi. Turpeen hinta nousi, mikä nosti myös voimaloiden käyttämän hakkeen hintaa.

– Haukkuja siitä on saatu. Tilanne ei ollut kenellekään kiva. Nyt pyrimme pitämään vakaana hinnat, jotka on luvattu.

Rantonen sanoo, että Vapo pyrki pitkäjänteisyyteen. Huonojen kesien varalta varastoja on kasvatettu. Varastojen kasvattaminen kuitenkin kasvattaa myös kustannuksia. Varastoitaessa syntyy hukkaa ja turpeeseen sitoutuu paljon pääomia. Kesällä on muutenkin varastoitava jyrsinturve koko seuraavaksi talveksi.

Vapo pyrkii parantamaan mainettaan ympäristöasioissa. Yhtiö tehostaa soiden kuivatusvesien käsittelyä myös vapaaehtoisesti.

– Lupaehtoja tiukemmilla käytännöillä pyrimme osoittamaan, että turve on hyvä ja kestävä polttoaine, Rantonen sanoo.

Tammelan Rinnansuolla Vapo käsittelee vapaaehtoisesti myös kemiallisesti kuivatusveden, vaikka ympäristöluvan mukaan vesien käsittely pintavalutuskentillä riittäisi. Kuivatusvesien ravinteita poistetaan rautasulfaatilla, jota käytetään myös yhdyskuntavesien puhdistuksessa.

Vapo on myös tiivistänyt lupien mukaista näytteiden ottamista kuivatusvesistä. Vesienkäsittelyn rakenteet tarkastetaan vähintään kahden viikon välein. Rinnansuolla Tammenojaan johtavia vesien laatua ja määrää tarkkaillaan näytteiden lisäksi jatkuvalla valvonnalla.

Vapon turvetuotantoa on moitittu väittämällä, että ravinteita valuu vesistöihin lupaehtoja enemmän esimerkiksi kaatosateiden jälkeen. Vapo on kiistänyt väitteet.

– Haluamme tehostetulla valvonnalla osoittaa, että lupaehtoja noudatetaan, Vapon ympäristöasiantuntija Päivi Rikalainen sanoo.

Lupaehtojen mukaan Vapon on tilattava näytteet ja niiden tutkimukset ulkopuoliselta konsultilta. Puolueettomilla tutkimuksilla pyritään lisäämään tulosten vakuuttavuutta. Yhtiö haluaisi, että se voisi siirtyä omavalvontaan, joka on nykyisin vallitseva tapa viranomaisvalvonnassa.

Vapon Kanta-Hämeen soiden turvetta poltetaan voimaloissa muun muassa Hämeenlinnassa ja Forssassa.

Elenian Vanajan voimala tuottaa valtaosan Hämeenlinnan kaukolämmöstä polttamalla haketta ja turvetta. Yhtiö on ilmoittanut, että voimala ei toimi tehokkaasti pelkällä puuhakkeella. Kun turpeen saanti vaikeutui, yhtiö piti jopa mahdollisena, että se ottaa uudelleen käyttöön fossiiliset polttoaineet. HäSa

Päivän lehti

3.12.2020

Fingerpori

comic