Kanta-Häme

Varikonniemen arkkitehtikilpailu käynnistyy

Varikonniemen alueen arkkitehtikilpailu on alkamassa. Kilpailun järjestää alueen rakentamisesta vastaava YIT Rakennus oy yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi kilpailuohjelman maanantaina.

Itse kilpailu järjestetään kutsukilpailuna neljälle arkkitehtitoimistolle. Mukaan on valittu Helsingissä toimistoaan pitävät Arkkitehdit NRT oy, Serum Arkkitehdit oy, Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula oy sekä espoolainen Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen oy.

Arkkitehtikilpailun ideoiden pohjalta on tarkoitus luoda alueen asemakaava. Voittajan päättää 6-henkinen tuomaristo, joista 3 on Hämeenlinnan kaupungin edustajia.

Kaupunginhallitus valitsi kaupungin edustajiksi tuomaristoon kaupunginjohtaja Timo Kenakkalan, apulaiskaupunginjohtajan Juha Isosuon sekä tilaajajohtaja Päivi Salorannan.

– Kilpailuun kutsutuilta arkkitehtitoimistoilta on vaadittu tiettyä preferenssitasoa. Pelkän talonsuunnittelun sijaan olemme painottaneet aluesuunnittelun merkitystä, apulaiskaupunginjohtaja Isosuo kertoo.

60 000 kerrosneliömetriä

Varikonniemen suunnittelualue rajoittuu kaakossa Possentielle, lounaassa Vanajaveteen sekä koillisessa junarataan. Uusia rakennuksia ei kilpailuohjelman mukaan saa rakentaa Vanajaveden ranta-alueelle, sillä se lasketaan kansalliseksi kansallispuistoalueeksi. Myös alueella pesivien lintujen ja muun eläimistön takia ranta halutaan jättää rauhaan.

Luoteessa alue rajautuu muinaismuistoalueeseen.

Kaikkiaan Varikonniemen alue jakaantuu kolmeen osaan, ja koko alueen suuruus on yhteensä noin 10,5 hehtaaria. Vanhan säilyketehtaan alue sekä sen länsipuoli kaavoitetaan pääsääntöisesti asuinrakennuksille. Kaikkiaan alueelle on määrä nousta noin 60 000 kerrosneliömetriä asuntoja varten.

Rautatien puoleiselle alueelle on määrä järjestää autopysäköinti sekä alueen palvelut. Arkkitehtikilpailun ohjelman mukaan alueelle halutaan pieni päivittäistavarakauppa.

Arkkitehtikilpailun ehdotukset pitää jättää heinäkuun loppuun mennessä, ja voittaja ratkeaa loppusyksyyn mennessä. Tällä hetkellä arkkitehtikilpailu on alkuperäisestä aikataulusta jäljessä noin puoli vuotta. Juha Isosuon mukaan alue tulee kuitenkin nousemaan nopeasti.

– Varikonniemen merkitys on HHT-akselin kehityksen kannalta merkittävä, ja alue on hyvin kiinnostava. (HäSa)

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic