Kanta-Häme

Vastine SCC-uutisointiin

Keskiviikon Hämeen Sanomat uutisoi Sunny Car Center oy:n 30.11.2012 päättyneen tilikauden asioista olennaisilta osin virheellisesti ja harhaanjohtavasti. SCC:n pääomat eivät ole miljoonia pakkasella, vaan yhtiön pääomistaja on rahoittanut yhtiötä tarvittavilla summilla jo ennen ko. tilinpäätöksen laatimista. Summat ovat sittemmin yhtiön tilintarkastajan ja lakimiehen ohjeistuksen mukaisesti konvertoitu oman pääoman ehtoisiksi lainoiksi.

Oman pääoman painuminen raskaasti negatiiviseksi ilmeni yhtiölle tilinpäätöksen laadintavaiheessa, kun yhtiön tilintarkastaja muutti tulkintaa yhtiöön aiemmalla tilikaudella tehdyn merkittävän sijoituksen kirjaamisesta.

Tilinpäätöstä tehtäessä yhtiö konsultoi tilintarkastajaa oikeasta menettelystä pääomien suhteen sekä tarvittavista ilmoituksista patentti- ja rekisterihallitukselle. Toisin kuin Hämeen Sanomat uutisoi, yhtiö menetteli tilintarkastajan kirjaaman huomautuksen ja ohjeiden mukaisesti. Tieto kaupparekisteriin meni tilinpäätöksen mukana, ja nykyisellään oma pääoma on korjattu.

Yhtiön pienosakkaana Hämeenlinnan kaupunki on ollut tietoinen tästä menettelystä. Kaupungin liiketoimintajohtaja Kari Suokasta haastateltiin niin ikään uutisessa. Yhtiölle puhelimessa antamansa lausunnon mukaan Suokas ei ollut tuonut lehdessä esitetyllä tavalla kantaansa julki osakeyhtiölain rikkomisesta, vaan lausuma oli muotoiltu eri tavalla kuin se oli tarkoitettu.

Uutisessa spekuloitiin myös tilinpäätöksestä ilmenevillä eri summilla, mutta virheellisesti. Kaikkia tulkintoja on mahdotonta tässä yhteydessä lähteä oikaisemaan, mutta pienosakkaat saavat asioista halutessaan informaation.

Toimittajan esittämät tulkinnat Hämeenlinnan kaupungin ja yhtiön erilaisista näkemyksistä osake- ja tonttikaupan osalta eivät myöskään pidä paikkaansa. Osakekauppa pyritään toteuttamaan pikaisesti.

Markku Ritaluoma

Sunny Car Center oy

hallituksen pj.

Päivän lehti

1.6.2020