Kanta-Häme

Vasuun kertyy tarinoita arjesta

Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala laativat yhteistyössä uusia kuntakohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia eli vasuja. Suunnitelmista on ensimmäistä kertaa tulossa normiperusteisia, alan työtä sitovia suunnitelmia. Aiemmin kyse on ollut suosituksista.

– Jokaiselle kunnalle tulee oma suunnitelmansa, johon otetaan mukaan kuntakohtaisia painotuksia siihen, miten vasun vaatimat asiat toteutetaan käytännön arjessa, kertoo kuntien yhteinen vasu-koordinaattori Elina Kataja.

Koordinaattori on palkattu Opetushallituksen kehittämishankerahojen turvin, mutta mukana myös kuntien omavastuuosuutta.

Katajan mukaan uudet suunnitelmat ovat aika tavalla erilaisia kuin nykyiset tekstiasiakirjat.

– Suunnitelmissa painottuvat tarinallisuus, kuvat ja arjen kuvaukset. Uskoisin, että tämä avaa asioita vanhemmille paljon perinteistä asiakirjaa paremmin. Sen on tarkoitus olla myös houkutteleva ja kiinnostava työväline työntekijöille.

Seutukunnallisesta yhteistyöstä haetaan muun muassa ajatusten tuuletusmahdollisuutta sekä hyvin käytäntöjen jakamista myös muiden käyttöön. Koulutuksen järjestämisessä seutukunnallisesti saadaan aikaan synergiaetuja.

Uusia vasuja työstetään muun muassa erilaisissa työntekijöiden työryhmissä ja seudullisissa palavereissa. Myös lasten vanhemmilta kartoitetaan asiakaskyselyn ja vasu-kahvihetkien avulla asioita, jotka heidän mielestään ovat lasten varhaiskasvatuksessa arvokkaita.

Myös lapset itse pääsevät vaikuttamaan. He voivat esimerkiksi laatia työpaikkailmoituksen, jossa luetellaan, millainen päiväkodin tai perhepäivähoidon työntekijän tulisi olla. Tällä haetaan lasten näkemystä siihen, millaista aikuista he arvostavat.

Suunnitelmien pohjana ovat valtakunnalliset, loppuvuodesta 2016 julkaistut perusteet. Vasuissa halutaan korostaa muun muassa lapsen kuulemista ja hänen mielipiteidensä huomioimista, yhdessä tekemistä, monipuolisuutta sekä onnistumisen kokemuksia.

Kuntakohtaisia vasuja laaditaan tämän kevään aikana. Aikaa ei ole kovin paljon, sillä lautakuntakäsittelyssä niiden pitää olla toukokuussa. Voimaan uudet vasut tulevat elokuun alussa.

– Pelkkä asiakirja ei vielä muuta mitään. Jalkauttamisen prosessi koulutuksineen painottuu syksyyn, Elina Kataja muistuttaa. HäSa

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic