Kanta-Häme

VATT:n mukaan isot energiatuet valuvat hukkaan

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n mukaan valtio käyttää jo yli 600 miljoonaa euroa energiatukiin, mutta tuet valuvat Kankkulan kaivoon.

VATT:n mielestä valtio haaskaa varojaan energiatukiin tutkimus- ja kehittämistoiminnan T & K:n kustannuksella. Se laskee, että tutkimus- ja kehittämistoimintaan on ensi vuoden budjetissa vain 275 miljoonaa euroa.

– Energiaveropalautuksilla ei tavoiteta tuelle asetettuja tavoitteita. Palautuksilla ei ole yhteyttä yritysten menestykseen tai sen puutteeseen, VATT sanoo kannanotossaan.

VATT katsoo, että yritystuissa on viime vuosina siirrytty innovaatioita luovasta olemassa olevaa yritysrakennetta säilyttävään suuntaan.

– Kotimainen keskustelu runsaasti energiaa käyttävän teollisuuden menestyksen tekijöistä on syksyn mittaan pyörinyt kapeasti teollisuuden energiakustannusten ympärillä.

VATT tarkoittaa kannanotossaan energiatuilla teollisuuden muita sähkönkäyttäjiä alhaisempaa sähköveroa ja energiaveronpalautusta, jota saa energiaintensiivinen teollisuus. Kannanotosta ei selviä, mitä tutkimuslaitos tarkoittaa tutkimus- ja tuotekehittämistoiminnan tuella. Valtio käyttää erittäin paljon varoja T & K -toimintaan eri laitosten kautta.

VATT julkisti aiemmin tänä vuonna selvityksen, jonka mukaan sähköveron alennuksista ei ole ollut hyötyä. Se ei löytänyt energiaveropalautuksista yhteyttä yritysten tuottavuuteen, vientiin, työllisten määrään, liikevaihtoon, voittomarginaaliin, pääoman tuottoon tai vientiin. Selvityksessä tutkittiin yli 180 yrityksen tunnuslukuja.

Teollisuus tyrmää VATT:n näkemyksen energiaverotuksen vaikutuksista.

– Suomen energiavaltaisen teollisuuden tehtaat kilpailevat joka päivä muiden Euroopan tehtaiden kanssa – jopa saman yrityksen muiden tehtaiden kanssa. Energiakustannuksilla on ilman muuta merkitystä, sanoo Metsäteollisuuden energiajohtaja Jouni Punnonen.

Metsäteollisuus julkaisi syksyllä Pöyryn selvityksen sähkön hinnoista ja verotuksesta EU-maissa. Sen mukaan Suomen teollisuuden sähkön kokonaishinta on samalla tasolla tai korkeampi kuin kilpailijamaissa.

– Suurelle sähkönkuluttajalle sähköverot ovat Suomessa korkeammat kuin esimerkiksi Saksan ja Ruotsin teollisuudelle.

Ruotsi perii teollisuudelta EU:n vähimmäistasoa vastaavan sähköveron. Saksassa sähköveron palautus voi olla 90 prosenttia. Siellä teollisuus saa myös alennuksen sähkön siirtomaksuihin ja täyden korvauksen päästökaupan epäsuorista kustannuksista.

Pöyryn tutkimista maista vain Italiassa ja Britanniassa teollisuuden sähkö on selvästi Suomea kalliimpaa.

Energiajohtaja Punnonen pitää outona, että VATT puhuu energiatuesta käsitellessään veron tasoa. EU:n viranomaiset selvittävät verotasoja, koska ne valvovat, ettei yrityksille anneta kilpailua vääristäviä tukia.

– Kyse ei ole tuesta, jos vientiteollisuusyrityksellä on parturia alhaisempi sähkövero. Hämeenlinnan terästehdas ei kilpaile parturiliikkeen kanssa.

VATT käsittelee vain sähköveroa. Suomen valtio kirjaa budjettiin ja raportoi EU:lle monista muistakin energiatuista. Tukena pidetään muun muassa dieselin bensiiniä alhaisempaa polttoaineveroa. HäSa

Päivän lehti

30.9.2020

Fingerpori

comic