Kanta-Häme

Vauhdit nousevat moottoritiellä maanantaina

Moottoritien tunnelialueen vaihtuva ohjaus otetaan vihdoin käyttöön ensi maanantaina. Tällöin kiinteä 70 km/t nopeusrajoitus nostetaan enimmillään sataan kilometriin tunnissa.

Jatkossa tunnelin nopeusrajoitukset säätyvät automaattisesti vallitsevien keli- ja liikenneolosuhteiden mukaan. Hyvällä ajokelillä ja liikenteen ollessa sujuvaa nopeusrajoitus nostetaan sataseen, mutta tienpinnan mahdollinen liukkaus tai näkyvyyttä heikentävä sade tai sumu laskevat nopeusrajoituksen joko kahdeksaankymppiin tai kuuteenkymppiin.

Myös liikenteen hidastuminen tai häiriötilanteet tunnelialueella alentavat nopeusrajoitusta. Häiriötilanteista tiedotetaan vaihtuvilla opasteilla. Jos tunneliputki suljetaan, liikenne ohjataan kiertotienä toimivalle katuverkolle.

Uudenmaan ely-keskus varmistaa, että tunnelin ajo-olosuhteet ovat turvalliset ja kunnossapito hoidetaan asianmukaisesti. Tien ja tunnelin liikenteen operoinnista vastaa Liikenneviraston Tampereen tieliikennekeskus. Tunnelin kuluista vastaa Hämeenlinnan kaupunki. (HäSa)