Kanta-Häme

Vauva Lampinen kasvaa käyrien mukaan

Neuvolan digitaalivaaka näyttää hieman yli kuukauden vanhan poikavauva Lampisen painoksi 5120 grammaa.

Painoa pojalle on kertynyt syntymän jälkeen hieman toista kiloa ja pituutta nelisen senttiä. Aika hyvin kasvukäyrien mukaan mennään, poikaa mittaava terveydenhoitajaopiskelija Maria Valo arvioi.

Hämeenlinna on ensimmäisten kuntien joukossa ottamassa käyttöön uudet, pari vuotta sitten valmistuneet lasten kasvukäyrät. Vielä käytössä olevien kasvukäyrien mitat perustuvat vuosina 1959–1971 syntyneiden suomalaisten tietoihin.

Kun Hämeenlinnan neuvolat saavat käyttöön uudet kasvukäyrät, siirtynee poikavauva Lampinen hieman keskimääräistä lyhempien lasten joukkoon. Nykylapset kun ovat keskimäärin edellisiä sukupolvia pidempiä.

– Perheen kaikki lapset ovat kasvaneet käyrien alarajoilla, mutta tasaisesti, äiti Viivi Lampinen kertoo.

Uudet kasvukäyrät käyttöön keväällä

Uudet kasvukäyrät ovat käytössä vasta noin joka kymmenennessä kunnassa. Ne kaikki käyttävät Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan tavoin Effica-potilastietojärjestelmää.

Hämeenlinnassa uudet käyrät tulevat käyttöön tietojärjestelmän päivityksen yhteydessä. Uuden version koekäyttö on juuri alkamassa ja sen pitäisi olla valmis toukokuuhun mennessä. Janakkalan ja Hattulan terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella uusien käyrien käyttöönotosta ei ole vielä tietoa. Päätös on viivästynyt mm. Janakkalan avoterveydenhuollon uuden ylilääkärin hakuprosessin vuoksi.

– Siitä on ollut puhetta. Itse olen sen kannalla, että uudet käyrät pitää ehdottomasti ottaa käyttöön. Entiset ovat kerta kaikkiaan vanhentuneet, Janakkalan avoterveydenhoidon ylihoitaja Pirjo Meriläinen sanoo.

Kasvukäyrien ajantasaisuus on tärkeää joidenkin sairauksien ja esimerkiksi kasvuhormonin korvattavuuden vuoksi. Vanhat kasvukäyrät eivät välttämättä löydä pienikasvuisia nykylapsia oikealla tavalla. Ne määrittelevät normaalimittaisiksi lapsia, jotka ovat väestöön verrattuna pienikasvuisia.

– Tuorein tieto on tärkeää. Käyrien mukaan kasvaminen kertoo myös esimerkiksi äidinmaidon riittävyydestä, Lampisten poikavauvan mitat kirjaava terveydenhoitaja Heli Seppälä kertoo.

Isot kaupungit säästävät

Vaikka kasvukäyrien päivittämistä pidetään välttämättömänä, suuressa osassa kunnista niiden käyttöönotto on viivästynyt.

Päätöstä viivyttää useampi Pegasos-potilastietojärjestelmää käyttävä iso kaupunki. Ne ovat arvioineet uusien kasvukäyrien hinnan liian kalliiksi. Tänä vuonna on valmistumassa Pegasoksen kevennetty versio, jossa uusien käyrien hinnan pitäisi olla halvempi.

Effica-järjestelmää käyttäviltä kunnilta peritään uusista kasvukäyristä kunnan asukaslukuun perustuva vuosimaksu. Hämeenlinnassa se on 4600 euroa vuodessa. (HäSa)