Kanta-Häme

Vekan kaava etenee hallinto-oikeuteen

Tampereentie 9-13:n asemakaavan muutoksesta on tehty valitus hallinto-oikeuteen. Valittajana on kaupunginvaltuutettu Kari Ilkkala (ps.).

Hän vastusti kaavan hyväksymistä huhtikuun valtuustossa. Tuolloin hän esitti kaavamuutoksen palauttamista uudelleen valmisteluun, mutta esitys hävisi äänestyksen. Valtuusto hyväksyi ns. Vekan alueen kaavaesityksen.

Jo aiemmin Ilkkala on valittanut alueen kaavamuutokseen liittyvästä maankäyttösopimuksesta, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt.

Ilkkala pitää Tampereentie 9-13 aluetta liian arvokkaana ympäristönä kaupunkimaiselle kerrostalorakentamiselle, koska Hämeen linna sijaitsee samassa miljöössä.

Tampereentien varteen kaavaillut talot ovat parikerroksisia.

Muutos asuinalueeksi

Tampereentie 9-13:n kaava-alue on laajuudeltaan hieman yli hehtaarin. Uudisrakentamista sinne on suunniteltu reilut 8 000 kerrosneliötä, joista pääosa painottuu etelälaitaan.

Aluetta kaavaillaan pääosin asuinrakentamiselle.

Tällä hetkellä kyseisillä tonteilla sijaitsee bussivarikko ja huoltoasema. Kaavaesitys on edennyt onnahdellen, sillä ensimmäisen kerran se oli yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä pari vuotta sitten.

Alueen kaavoittamisen yhteydessä tehtiin maankäyttösopimus, kuten on tapana, kun kaupunki kaavoittaa muuta kuin omaa maataan.

Siinä sovitaan kustannusjaosta maanomistajien ja kaupungin kesken. Myös siitä Ilkkala on valittanut.

13-sivua lausuntoa

Maankäyttösopimuksen mukaan maanomistaja eli Tampereentie 9:n ja 11–13:n omistavat kiinteistöyhtiöt maksavat kaupungille 166  000 euroa sopimuskorvauksena. Lisäksi kaupunki myy maanomistajalle alueelta noin 590 neliömetrin kokoisen määräalan 159 000 eurolla.

Kaupunki puolestaan sitoutuu rakennuttamaan kaava-aluetta halkovan Linnanniemenkadun uudelleen. Samassa yhteydessä toteutetaan myös vesihuoltoverkostojen tarpeelliset muutokset.

Tällä viikolla kaupunginhallitus antoi 13-sivuisen lausunnon maakäyttösopimuksesta hallinto-oikeudelle. Lausunnossa kaupunginhallitus pyrkii kumoamaan kohta kohdalta kaikki valituksen perustelut.

Tasapuolisuus tavoitteena

Ilkkalan mukaan sopimuskorvaus on laskettu väärin ja lainvastaisesti. Hänen mielestään maanomistajan tulisi myös osallistua Linnanniemenkadun rakennuskustannuksiin.

Lisäksi hän muistuttaa, että ympäristönsuojelulain mukaisesti maaperän puhdistuskustannukset kuuluvat pilaantumisen aiheuttajalle, eikä niitä siten voi laskea rakennushankkeen kustannuksiin.

Kaupunki vastaa, että maankäyttösopimuksessa on noudatettu täsmälleen samanlaista korvauksen laskentatapaa kuin muissakin vastaavanlaisissa tilanteissa, eikä yhden alueen maanomistajia voi kohdella toisella lailla. Tämä koskee myös maaperän puhdistusta.

Linnanniemenkadun rakentamiskustannukset kuuluvat lausunnon mukaan kaupungin vastuulle, koska koko Vekan alue on maakuntakaavassakin todettu keskustatoimintojen alueeksi. Lisäksi Linnanniemenkatu on mukana jo aikaisemmissa kaavoissa. (HäSa)

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic