Kanta-Häme

Vekan kaava saa lainvoiman

Kaupunginvaltuuston hyväksymää lainmukaista asemakaavaa ei voi kumota sillä perusteella, että toisenlainen kaava olisi valittajan mukaan alueelle paremmin soveltuva.

Tähän johtopäätökseen tuli myös korkein hallinto-oikeus hylätessään Kari Ilkkalan (ps.) ns. Vekan kaavasta tekemän valituksen. Saman totesi reilu vuosi sitten Hämeenlinnan hallinto-oikeus.

KHO hylkäsi myös Ilkkalan Vekan kaavaa koskevasta maankäyttösopimuksesta tekemän valituksen.

Käytännössä KHO:n päätös merkitsee, että Vekan alueen asemakaava ja maankäyttösopimus saavat lainvoiman siinä muodossa, jossa kaupunginvaltuusto ne tammikuussa 2013 hyväksyi.

KHO ei löytänyt mitään perusteita hallinto-oikeuden päätösten muuttamiseen, vaan ne jäivät voimaan sellaisenaan. Hallinto-oikeus hylkäsi Ilkkalan valitukset noin vuosi sitten.

Asuinalueeksi

Vekan kaava koskee Tampereentien 9–13:n varrella olevaa aluetta, joka on ollut tarkoitus muuttaa linja-autovarikon ja huoltoaseman sijasta asuinalueeksi.

Ilkkalan mukaan hyväksytty asemakaava ei täyttänyt yhdenvertaisuudelle, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden noudattamiselle tai kaavan ajantasaisuudelle ja sisällölle asetettavia vaatimuksia.

Hallinto-oikeuden ja KHO:n kanta on, että asemakaava voidaan laatia, vaikka alueella ei olisi voimassaolevaa yleiskaavaa.

Kunnalla on lisäksi oikeus päättää yleiskaavan laatimisesta. Asemakaavaa laadittaessa on kuitenkin huomioitava yleiskaavan sisältövaatimukset.

Ei huomautettavaa

Hallinto-oikeus käsitteli aikoinaan myös maankäyttösopimusta koskevan valituksen, jossa Ilkkala kanteli virkamiesten menettelystä sekä itse sopimuksen laillisuudesta.

Hallinto-oikeus jätti virkamiesten menettelyyn liittyvät asiat tutkimatta, koska hallintokanteluiden tutkiminen ei kuulu sen toimivaltaan. Lisäksi se hylkäsi maankäyttösopimuksesta tehdyn valituksen.

Siinä muun muassa vaadittiin, ettei maaperän puhdistuskuluja tule vähentää alueen arvonnousulaskelmasta, jos sopimuskumppani on itse niistä vastuussa.

Oikeuden mukaan kaupunginhallitus on voinut päättää sopimuksen hyväksymisestä, eikä sopimus ole lainvastainen.

Hallinto-oikeus löysi valmistelusta yhden puutteen. Kaupunginhallituksen alkuperäisissä materiaaleissa ei ole ollut Vekan alueen arvonnoususta tehtyä laskelmaa. Laskelma on kuitenkin myöhemmin käyty läpi Ilkkalan oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä.

Korkein hallinto-oikeus yhtyi hallinto-oikeuden perusteluihin, eikä löytänyt kaupungin menettelystä mitään huomautettavaa.

Varikolle paikka

Vekka Liikenteen toimitusjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Tapio Vekka (kok.) on yksi alueen osaomistajista.

– Tietenkin tämä on helpotus, vaikka olemme koko ajan suunnitelleet tulevaisuutta.

Alueen rakennuttamisesta on aiesopimus Jatke oy:n kanssa.

– Yhtiöllä ja meillä on intressi edetä nyt nopeasti. Ensimmäisenä pyrimme löytämään uuden paikan bussivarikolle. Siinä on tällä hetkellä muutamia vaihtoehtoja. Jos hyvin menee, bussit siirtyvät jo ensi kesänä, mutta viimeistään vuoden kuluttua.

Vekka arvelee, että on tällä erää parempi olla kommentoimatta valitusprosessia.

– Hyvä päätös saatiin kuitenkin. (HäSa)

Päivän lehti

4.12.2020

Fingerpori

comic