Kanta-Häme

Vekka kanteli viranomaisten toimista

Tarjoukset ovat sisällä ja vs. tilaajajohtaja Tarja Majuri päättää lähipäivinä reilun vuoden pituisesta linja-autolinjojen hankinnasta Hämeenlinnan kantakaupungissa ja Hattulassa.

Vekka Liikenteen toimitusjohtaja Tapio Vekka on kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille tapahtumaketjusta, joka johti kantakaupungin ja Hattulan bussiliikenteen pätkäkilpailutukseen.

Liikennettä kilpailutetaan jatkuvasti pieninä palasina ja lyhyinä jaksoina. Sellaiset eivät kiinnosta suuria liikennöitsijöitä, eikä todellista kilpailua synny.

Tavoitteena uudistus

Ennen viime marraskuista mahalaskua Hämeenlinnan kaupunki ja paikalliset liikennöitsijät olivat neuvotelleet jo puolentoista vuoden ajan joukkoliikenteen uudistuksista Hämeenlinnassa ja Hattulassa.

Neuvottelijat luulivat saaneensa vihreätä valoa myös Liikennevirastolta ja Uudenmaan ely-keskukselta siitä, että paikallisten liikennöitsijöiden kanssa voidaan solmia yli kolmivuotinen suorahankintasopimus liikenteestä.

Kaupungin tavoitteena oli tilaajajohtaja Päivi Salorannan mukaan se, että tuona aikana linjastorakennetta olisi selkiytetty ja täydennetty ja samalla pystytty hillitsemään kaupungille aiheutuvia kustannuksia.

Yhdyskuntalautakunnan joukkoliikennejaoston piti marraskuussa päättää järjestelyistä, jotka olisivat johtaneet liikenteen suorahankintaan Hämeen Linjalta ja Vekka Liikenteeltä.

Viime hetken reagointi

Kokouspäivänä Liikennevirastolta tuli yllättäen sähköpostia, ettei pitkään hierottua aiesopimusta voida hyväksyä.

Käytännössä se pysäytti uudistuksen. Hämeenlinnassa neuvoteltiin kuitenkin uusi sopimus, joka piti käsitellä joukkoliikennejaostossa marraskuun lopussa.

Tällä kertaa Uudenmaan ely-keskuksesta soitettiin jälleen kokouspäivänä, että sopimuksessa on yhä epäselvyyksiä.

Joukkoliikennejaosto päätyi hätäratkaisuun, jossa jatkettiin vuodenvaihteessa päättyneitä hankintasopimuksia kesäkuun alkuun saakka. Samalla käynnistettiin kiireellinen kilpailutus.

Tulkinnat puuttuvat

Tällä viikolla on tarkoitus päättää näistä hankinnoista. Uudet sopimukset alkavat 2. kesäkuuta ja ovat voimassa 13 kuukautta. Osaan niistä liittyy vuoden optiomahdollisuus.

Kantakaupungin ja Hattulan linjastoa päästään käytännössä kehittämään kokonaisuutena vasta vuonna 2017, kun viimeiset siirtymäajan sopimukset päättyvät paikallisesti.

Kaupungin ja liikennöitsijöiden tavoitteena oli, että kehitystyötä olisi voitu tehdä siirtymäkautenakin.

– Tavoitteena oli olla esimerkkinä ja edelläkävijänä, Tapio Vekka kertoo.

Koska paikallisliikennettä koskeva lainsäädäntö on muuttunut, siitä ei vielä ole tulkintoja. Vekka arvioi, että viranomaisten näkökulmasta varminta on aina kilpailuttaa, vaikkei se palvelisikaan kokonaisuutta. (HäSa)

Päivän lehti

21.9.2020

Fingerpori

comic