fbpx
Kanta-Häme

Velkaantuminen jatkuu edelleen keskellä lamaakin

Finanssivalvonta varoittaa kotitalouksien velkaantumisesta sekä pankkien riskialttiista tuottorakenteesta ja luottotappioista.

Tulokset ja vakavaraisuudet todetaan Finanssivalvonnan raportissa hyviksi. Finanssiyritysten on varauduttava siihen, että heikko talous ja markkinatilanne alkavat vaikuttaa niiden tuloksiin.

Finanssivalvonta väläyttää jopa pankkien luotonannon rajoittamista kotitalouksille. Se aikoo yhdessä Suomen Pankin kanssa arvioida, “pitäisikö velkaantuneisuuden kasvuun reagoida ottamalla makrovakausvälineitä käyttöön”.

– En luonnehtisi tätä uhkaukseksi. Neljä kertaa vuodessa päätetään, otetaanko välineet käyttöön tai kiristetäänkö niitä, Finanssivalvonnan osastopäällikkö Jyri Helenius sanoo.

Heleniuksen mukaan “tarvittaessa reagoidaan” eikä asiaan liity sen suurempaa dramatiikkaa.

Finanssivalvonta voi jo nyt makrovakausvälineillä kasvattaa pankkien pääomavaatimuksia “vastasyklisellä puskurilla” tai muuttamalla kiinteistövakuudellisten luottojen riskipainoja. Asuntolaitojen enimmäisluottosuhdetta se voi kiristää ensi kesänä.

Finanssivalvontaa huolestuttaa, että huolimatta erittäin heikosta taloudellisesta tilanteesta kotitaloudet ja yritykset velkaantuvat. Erityisiä ongelmia syntyy, jos Suomen talouskasvu jatkuu heikkona ja muu euroalue kasvaa. Korot nousisivat ja kotitalouksien velkarasitus kasvaisi.

Ongelmaluottoja syntyy varsinkin, jos työttömyys yhä kasvaa.

Pankkien markkinoimat lyhennysvapaat ovat lisänneet tilapäisesti kotitalouksien käytettävissä olevia varoja. Finanssivalvonta epäilee, että lyhennysvapaita ovat käyttäneet myös kotitaloudet, jotka ovat selvinneet lainamenoista vain niiden ansiosta. Pankkien järjestämättömät saatavat kasvavat, kun lyhennysvapaat päättyvät.

Järjestämättömänä saatava pidetään lainaa, jonka korko tai lyhennys on rästissä vähintään 90 päivää. Ne muuttuvat yleensä luottotappioiksi.

Finanssivalvonnan mukaan on ennenaikaista arvioida, mikä vaikutus lyhennysvapailla on järjestämättömiin saataviin.

Finanssivalvonta ihmettelee, että pankkien luotonannon kasvu yrityksille jatkui alkuvuonna, vaikka investointien määrä on jatkanut laskuaan.

Yritykset ovat toistaiseksi onnistuneet sopeuttamaan toimintansa heikkoon talouskasvuun. “Pysyvästi tuloskuntoa ei voi ylläpitää pelkästään tehostamalla toimintaa”, Finanssivalvonta toteaa. HäSa

Menot