Kanta-Häme

Velkojat hakevat pieniä saatavia suurilla laskuilla – "järjen käyttöä ja kohtuullisuutta olisi syytä lisätä"

Hyvin pieniä maksuja peritään suurilla kuluilla, joita vieritetään velallisille. Euron puuttuvasta maksusta voi saada heti perintätoimiston maksuvaatimuksen korkeine kuluineen.

Suuri mediatalo kuuluttaa asiakkaansa ja hänen 15,19 euron tilausmaksunsa Virallisessa lehdessä. Mediatalon mukaan asiakkaan osoite tuntematon, vaikka hänen yhteystietonsa löytää netistä parissa sekunnissa.

Saatavien perinnässä yleensä noudatetaan lain kirjainta. Maalaisjärjen mukaista harkintaa ei välttämättä noudateta, vaikka perintälaki ja kuluttajasuojalaki edellyttävät kohtuullisuutta ja hyviä tapoja.

– Lähtökohta on, että velan saa periä. Jonkinlaista järjen käyttöä ja kohtuullisuutta olisi kuitenkin syytä lisätä, sanoo Kuluttaja- ja kilpailuviraston apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko.

Perinnästä on lainsäädännössä paljon yleissäädöksi, jotka eivät anna suoria vastauksia kaikkiin yksittäisiin tilanteisiin. Valvoja voi kuitenkin antaa täsmennyksiä yksittäisiin tilanteisiin.

– Kuluttaja-asiamies on antanut hyvästä perintätavasta kuluttajaperinnässä ohjeistuksen, johon on koottu sekä perintälain sisältö että vuosien saatossa kertynyttä käytäntöä.

Laki ei sinänsä tunne niin pieniä saatavia, ettei niitä saisi laskuttaa. Kovin pienten saatavien periminen niin, että niistä syntyy itse saatavan määrää suuremmat perintäkustannukset velalliselle, voi kuitenkin olla kohtuutonta.

– Maksumoraalin ylläpitäminen ei edellytä kaikkien saatavien laittamista perintään, apulaisjohtaja Haunio-Rudanko toteaa.

Perinnässä ei saa aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja tai tarpeetonta haittaa.

– Tästä seuraa, että velalliselle tulisi varata kohtuullinen aika korjata laiminlyöntinsä ja esittää huomautuksensa.

Velalliselta saa lähtökohtaisesti vaatia perinnästä velkojalle aiheutuneet kustannukset, mutta vaadittujen kustannusten on oltava kohtuullisia.

– Laissa on selkeät ylärajat, mitä velalliselta saa enintään periä eri perintätoimenpiteistä.

Haunio-Rudanko muistuttaa, että velallisen on syytä aina reagoida saatavien perintään.

Tunnetulta toimittaja vaaditaan Virallisessa lehdessä maksu 15,19 euron lehtitilauksesta, josta on kertynyt viivästyskorkoa 94 senttiä. Sen lisäksi häneltä halutaan 26 euron perintäkulut, 115 euron oikeudenkäyntikulut ja Virallisen lehden kuulutuskulut.

Ulkomailla työskentelevä toimittaja ei itse ollut tietoinen maksamattomasta laskusta ja hänen lehtitilauksensa on koko ajan jatkunut. Hänen kaikki yhteystietonsa löytyvät helposti netistä, sillä hänellä on omat nettisivut. Toimittaja epäilee syyksi kuulutukseen, että hänen Väestörekisteritietonsa ovat vanhentuneet.

Sanoma Media Finland ei vastannut kysymykseen, miksi yhtiö ei etsinyt velallisen yhteystietoja esimerkiksi netistä vaan kuulutti hänet Virallisessa lehdessä. Yhtiö ei niin ikään arvioi menettelynsä kohtuullisuutta.

– Kuulutuksiin päätyvät summat saattavat siis olla pieniäkin, ellei asiakas hoida niitä kehotuksista huolimatta ja käräjäoikeus ei häntä tavoita, yhtiön viestintä vastasi kirjallisesti.

Sanoma Media Finland ilmoittaa siirtävänsä perinnän perintätoimistolle, jos asiakas ei reagoi maksukehotuksiin. Perintätoimisto tekee haastehakemuksen käräjäoikeudelle, jos se ei saa vastausta kahteen maksuvaatimukseensa.

– Tuntuu siltä, että prosesseja voisi vähän kehittää, Haunio-Rudanko sanoo Sanoma Media Finlandin perinnästä.

Kanta-Hämeen kihlakunnanvouti Jaakko Roudasmaa kertoo, että ulosotossa hyvin pienet “silppusummat” eivät ole suuri ongelma. Kun ulosoton vireillepano maksaa velkojalle 10 euroa, sitä pienempiä saamisia harvoin peritään. Pienimmät perittävät summat ovat yleensä lakisääteisiä ulosottomaksuja.

– Ulosottovirastolla ei ole perinnässä harkintavaltaa summista. Toiminta on lakisääteistä ja maksumääräykset tulevat tuomioistuimilta tai muilta viranomaisilta. HÄSA