Kanta-Häme Hämeenlinna

Velvoitepysäköinnille ja siitä vapautumiselle sääntöjä

Velvoitepaikka pysäköintilaitoksessa maksaa 20 000–30 000 euroa.
Kiinteistöjen pysäköintiä voidaan osoittaa myös katujen varsille.

Hämeenlinna höllensi jo muutama vuosi sitten pysäköintinormiaan.

Rakennuttajat pystyvät ns. vapaaksiostolla vapautumaan osasta kiinteistöllä osoitettavista pysäköintipaikoista.

Tämä on johtanut siihen, että muutamissa hankkeissa on esitetty jopa kaikkien autopaikkojen vapaaksi ostamista.

 

Suomeksi sanottuna se tarkoittaisi, että rakennetaan uusi asuintalo, jonka omalla tontilla ei ole lainkaan pysäköintipaikkoja, vaan kaupunki osoittaisi ne jostain lähettyviltä yleisiltä parkkipaikoilta.

Koska kiinnostus vapaaksi ostamista kohtaan on kasvanut, kaupunkirakennelautakunta esittää nykyistä tarkempia sääntöjä siihen.

Esitys on, että vapaaksioston voisi tehdä vain rakentamisen yhteydessä. Sen hinta on 15 000 euron, jonka vastineeksi kaupunki osoittaa yleisiltä alueilta maantasoparkkipaikat. Lisäksi käyttäjä maksaa asukas- tai yritystunnuksesta.

Yleisille alueille saa sijoittaa enintään 10 prosenttia rakennushankkeen parkkipaikoista, ellei asemakaava muuta määrää.

 

Kaupunki määrittelee myös velvoitepaikan hinnan. Se on 20 000 euroa silloin, kun paikka osoitetaan maan päälle toteutetussa pysäköintilaitoksessa. Maanalainen parkkipaikka maksaa 30 000.

Velvoitepaikatkin voivat olla nimeämättömiä paikkoja pysäköintilaitoksessa. Tällöin ne ovat tehokkaasti eri käyttäjäryhmien käytössä.

Velvoitepaikan ostaessaan kiinteistö saa oikeuden pysäköidä pysäköintilaitoksessa, muttei tiettyä nimettyä paikkaa.

Tavoitteena on, että keskustaan laadittavissa asemakaavoissa määrättäisiin yleiseen pysäköintilaitoksen tulevasta velvoitepaikkojen määrästä.

Asuintaloissa vaaditaan nyt yksi autopaikka 120 kerrosneliötä kohti. Toimistojen velvoitetta ehdotetaan lievennettäväksi siten, että yksi pysäköintipaikka vaadittaisiin 100 neliötä kohti, kun se tällä hetkellä on 70 kerrosneliötä.

Pysäköintiohjelman tarkistus menee vielä kaupunginhallituksen jälkeen valtuuston käsittelyyn. HÄSA