Kanta-Häme

Veneet hiljentävät Vikmaninlahdella

Toukokuun alkupäivien viileät säät hillitsivät veneilijöiden intoa laskea veneitään vesille. Kun vilkkain sesonki säiden lämmettyä alkaa, veneilijät saavat varautua ajamaan tavallista hiljempaa Hämeenlinnan lähivesillä.

Liikennevirasto on määrännyt Vanajavedelle Paasikiventien sillan ja valtatien 10 vesistösillan välille vesiliikenteen nopeusrajoituksen 9 kilometriä tunnissa sekä kieltänyt aallokon aiheuttamisen.

– Tämä on hyvä päätös, koska Vikmaninlahdella on sesonkiaikana varsin vilkas liikenne ja paljon venelaitureita. Rajoitusten ansiosta vaaratilanteet vähenevät, Hämeenlinnan Venekerhon kommodori Jyrki Vuolahti sanoo.

Nyt odotetaan vain, milloin Hämeenlinnan kaupunki saa asetettua liikennemerkit paikoilleen.

Liikenneviraston päätös nopeusrajoituksesta tuli kaupunginhallitukselle tiedoksi jo maaliskuussa, mutta vielä toukokuun alussa sen enempää Linnan Infrassa kuin kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden toimistossa ei ollut kuultukaan asiasta.

Aallot yhtä pahat …kuin nopeus

Jyrki Vuolahti on tyytyväinen siitä, että uusissa määräyksissä ovat rinnakkain sekä nopeusrajoitus että aallonmuodostamisen kielto.

Hänen mielestään aallonmuodostus on usein jopa pahempi asia kuin suuri nopeus. Aallot heiluttavat laiturissa olevia veneitä ja vahingoittavat sekä veneitä että laitureita. Aallot myös mylläävät rantoja ja saattavat sekoittaa matalan lahden vettä tarpeettomasti.

Lähistöllä on sekä yleinen uimaranta että runsaasti muun muassa kanoottiliikennettä.

– Venelaitureita on uimahallin luona, Virvelissä, Sotkan rannassa sekä vielä lisäksi vierasvenelaituri ravintolalaivojen luona ja laituri Aurinkorannan asuintalojen edessä, Vuolahti laskee.

Aaltoja ei aina aiheuta suurella nopeudella ajaminen, vaan hidastus tai kiihdytys.

– Fiskari-tyyppiset veneet eivät juuri aiheuta aaltoja, mutta niin sanotut liukuvat veneet saattavat nostattaa suurimmat aallot juuri siinä yhdeksän kilometrin tuntinopeudessa, hän kertoo. Pitää siis ajaa vielä rajoitustakin hitaammin.

Vuolahden mukaan uusien liikennesääntöjen noudattamisessa jääkin yhä paljon veneilijän vastuulle, sillä valvonta on vähäistä.

– Tässä on kyse hyvien veneilytapojen noudattamisesta ja toisten huomioon ottamisesta, hän korostaa.

Valmistelu …kesti vuosia

Hämeenlinnan Venekerho on ajanut nopeusrajoituksen saamista jo useita vuosia. Hämeenlinnan kaupungilta lähti asiasta hakemus ely-keskukselle loppuvuodesta 2012.

Päätös rajoituksesta tuli Liikennevirastolta kevättalvella, ja asian käytännön toteutus jäi odottamaan veneilykauden alkua.

Vastaava nopeusrajoitus on jo aiemmin ollut voimassa esimerkiksi Hämeenlinnan keskustassa Paasikiven sillalta Aulangon tekosaarille asti. (HäSa)