Kanta-Häme

Verkatehtaan Paviljonki pieneni hieman

Verkatehtaalle kaavaillun uudisrakennuksen eli Paviljongin suunnitelmat ovat tarkentuneet.

Verkatehtaan alueelle on reilun vuoden verran valmisteltu asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa lisärakentamisen rannan ja Verkatehtaan nykyisen kiinteistön väliin.

Yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki kertoo, että Paviljongiksi kutsuttu rakennus on pienentynyt hieman alustavista hahmotelmista, mutta suunnittelun periaatteet ovat ennallaan.

– Uudisrakennus on hieman matalampi kaavaluonnoksessa, ja sen materiaaleja on pohdittu. Ajatuksena on, että julkisivut olisivat lasia ja samaa corten-terästä kuin kongressikeskuksessa on käytetty muuallakin.

Verkatehtaan toimitusjohtaja Jouko Astor muistuttaa, että Paviljongin varsinainen tilasuunnittelu alkaa vasta sen jälkeen, kun asemakaavan muutos on hyväksytty.

Asemakaavan muutoksen yhteydessä on samalla tarkasteltu koko Verkatehtaan ja taidemuseon alueen nykyistä rakennuskantaa, ja siitä on teetetty rakennushistoriallinen selvitys. Sen perusteella alueelle esitetään uusia suojelumääräyksiä.

– Osa rakennuksista on suojeltu jo nykyisessä kaavassa, mutta nyt suojeltavaksi osoitetaan Verkatehtaan vanhimmat rakennusosat sekä tärkeimmät piha-alueet ja esimerkiksi Verkatehtaankuja, Lähteenmäki kertoo.

Suojelu tarkoittaa sitä, että esimerkiksi visiot Verkatehtaankujan kattamisesta eivät näinollen toteudu.

Kokonaan uutta kaavaluonnoksessa on myös Viipurintien varteen taidemuseon eteen merkitty rakennuspaikka. Samalla paikalla sijaitsi vuoteen 1992 asti 1950-luvulla rakennettu, matala liikerakennus.

– Tähän ei liity mitään hanketta eikä suunnitelmaa, mutta kaavaan haluttiin tuoda mahdollisuus rakentaa siihen jotain. Siinä on aikoinaan ollut muun muassa matkailuneuvontaa ja kahvila kattoterasseineen. Sehän on hieno paikka, ja toteutuessaan rakennus kohentaisi Viipurintien katuympäristöä, Lähteenmäki sanoo.

Jouko Astor pitää hauskana ideana sitä, että tämä taidemuseon ”kenkälaatikko” on otettu mukaan kaavaan. Rakennuksessa toimi aikoinaan muun muassa Pinellan baari.

Astor on myös tyytyväinen siihen, että kaavassa on mukana suojelunäkökulma.

– Esimerkiksi Verkatehtaankuja on edelleen suurin piirtein saman näköinen kuin silloin, kun verkatehtaan toiminta loppui.

Verkatehtaan kaavamuutos käynnistyi reilu vuosi sitten Verkatehdas oy:n aloitteesta. Uudisrakennusta perustellaan sillä, että Verkatehtaan nykyisissä tiloissa ei mahdu järjestämään suuria kongresseja, messuja tai näyttelyitä. Samalla uudisrakennus helpottaisi Verkatehtaan syksyn ruuhka-aikaa.

Vuosi sitten kerrottiin, että Paviljongin arvioidaan lisäävän Verkatehdas oy:n liikevaihtoa noin 540 000 eurolla vuodessa. Summan arvioitiin koostuvan uusista tapahtumista sekä muuhun käyttöön vapautuvien tilojen vuokratuloista. HÄSA

Päivän lehti

4.6.2020