Kanta-Häme

Verkko korostuu, kun väki vähenee

Hämeen ely-keskuksessa toivotaan, että asiakkaat hoitavat jatkossa entistä enemmän asioitaan sähköisesti.

Käsittelyajat yritetään Hämeen ely-keskuksen johtajan Pekka Savolaisen mukaan pitää nykyisissä raameissa, vaikka väki tulevina vuosina väheneekin.

Tekemistä tässä riittää, sillä ely-keskusten ja työ- ja elinkeinoministeriön tiistaina päättyneet yt-neuvottelut tietävät irtisanomisia muiden ely-keskusten tapaan myös Hämeessä. Pekka Savolainen laskeskelee alustavaksi irtisanottavien määräksi kaikkiaan 11.

Näistä 6 on ely-keskukseen toimintamenoilla palkattuja ja 7 rakennerahastojen kautta palkattuja ihmisiä. Kun päälle lisätään vielä vapaaehtoiset järjestelyt, uskoo Savolainen vähennysten nousevan Hämeen ely-keskuksessa 20:een.

Vähennysten hän uskoo kohdentuvan tasaisesti Hämeenlinnan ja Lahden toimipaikkojen kesken.

Maataloudessa riittää sarkaa

Irtisanomiset heijastuvat suoraan asiakaspalveluun. Esimerkiksi Savolainen nostaa yritysten tukihakemukset.

– Toivomme, että hakemukset tulisivat meille sähköisesti, jolloin me käsittelisimme ne ja antaisimme päätöksen sähköisesti. Näin vähennettäisiin henkilötyön tarvetta. Jatkossa pystymme myös entistä vähemmän jalkautumaan kentälle, ellei sitten ole ihan pakko.

Yksi kiperimmistä kysymyksistä on Savolaisen mukaan se, miten maataloustukiin liittyvä valvonta saadaan hoidettua.

– Sitä on jatkettava nykyisellä tavalla, ehkä jopa lisättävä resursseja. Se on iso haaste. Nykyisillä resursseilla on selvittävä, jotta viljelijät saavat rahansa.

Samat tehtävät vähemmällä väellä

Irtisanomisten määrä tarkentuu kevään kuluessa ely-keskuksittain, ja irtisanomiset aloitetaan toukokuussa. Vapaaehtoisia järjestelyjä sen sijaan voidaan toteuttaa aina vuoteen 2018 saakka.

– Ei tässä ole tarkoitus – eikä olisi tyylikästäkään – painostaa ketään eläkkeelle. On laskettu, että eläkeiät tulevat täyteen niin, että sieltä löytyy lisäpoistumaa tulevien vuosien varrella. Irtisanomiset ovat tässä ja nyt, Savolainen sanoo.

Hämeen ely-keskuksen kokonaishenkilöstömäärä on 150. Näistä 120 on palkattu toimintamenoilla ja loput 30 ovat rakennerahastojen teknisen tuen väkeä.

Se, miten vähennykset ely-keskuksen sisällä kohdentuvat, on vielä auki.

– Ely-verkostoissa on koko ajan viety samanaikaisesti läpi sähköisiä palveluita eteenpäin. Uskomme, että monet tehtävät hoituvat entistä pienemmällä henkilöstömäärällä. Mittavia tehtävien karsimisia ei ole edessä, vaan pikemminkin sähköistämistä.

Tehtäviä keskitetty

Ely-keskusten tehtäviä on keskitetty vuodenvaihteessa, ja tämä on heijastunut myös Hämeen toimipaikkoihin.

Esimerkiksi kalataloustehtävät, jotka aiemmin ovat kuuluneet Hämeenlinnaan, on koottu nyt valtakunnallisesti isompiin yksiköihin. Häme kuuluu Kuopio-vetoiseen yhteistoiminta-alueeseen.

– Henkilöt tosin pysyvät ainakin tässä vaiheessa Hämeenlinnassa. Tällä ratkaisulla pyritään siihen, että toiminnan johtamiseen käytettäisiin nykyistä vähemmän paukkuja ja tekemiseen vastaavasti enemmän, Savolainen sanoo. (HäSa)