Kanta-Häme

Veroja lisää ensi vuodeksi

Verot kiristyvät edelleen vuoden vaihteessa. Valmisteverojen korotukset nostavat tuotteiden hintoja ja tekevät asumisesta yhä kalliimpaa.

Yrityksille veronkorotukset merkitsevät tuotantokustannusten nousua. Valmistaminen ja palvelujen myyminen on Suomessa yhä kalliimpaa.

Valtion ansiotuloveroasteikkojen kolmeen alimpaan tuloluokkaan tehdään inflaatiotarkistus. Korkeimpien ansioiden valtionverotus kiristyy. Ylimmän tuloluokan alaraja lasketaan 90 000 euroon.

Koroista ei…vähennyksiä

Tavallisten ansiotulojen valtionverotus kiristyy vähennyksiä karsimalla. Asuntolainojen korot ovat ensi vuonna vain 65 prosenttisesti verovähennyskelpoisia. Työmatkakulujen omavastuuta nostetaan 600:sta 750 euroon. Suuri osa palkansaajista on siten menettänyt työmatkakulujen verovähennysoikeuden. Opintolainojen korkojen verovähennysoikeus poistetaan kokonaan.

Kunnat korottavat veroprosenttejaan keskimäärin vain 0,1 prosenttiyksiköllä. Osa kunnista ei periaatteesta korota veroprosenttiaan kahtena vuonna peräkkäin ja vuosi sitten tehtiin paljon korotuksia. Hämeenlinna korotti veroprosenttiaan täksi vuodeksi ja korottaa sitä edelleen ensi vuodeksi 0,25 prosenttiyksiköllä.

Suurimpien pääomatulojen verotus kiristyy 32:sta 33 prosenttiin. ”Suuren pääomatulon” alarajaa lasketaan 40 000:stä 30 000 euroon. Pieniltä osuuspääoman koroilta poistetaan verovapaus.

Yhteisöverotus säilyy ennallaan ja veroprosentti on edelleen 20. Hallitus kuitenkin palauttaa yritysten edustusmenojen verovähennysoikeuden, jonka se juuri poisti.

Perintö- ja lahjaverotusta kiristetään 1 prosenttiyksiköllä. Korotukset tulevat samalla tavalla kaikkiin veroryhmiin.

Kiinteistöveroja…kiristetään pakolla

Kuntia pakotetaan korottamaan kiinteistöverojaan, sillä veroprosenttien ylä- ja alarajoja korotetaan 0,2 prosenttiyksiköllä. Asuinkiinteistöillä verorajojen korotus on 0,05 prosenttiyksikköä.

Valmisteverojen korotuksia jatketaan samalla tavalla kuin koko vaalikauden. Tupakkaveroa korotetaan niin, että valtion verotulojen uskotaan nousevan 80 miljoonalla eurolla. Tupakkaveroa korotettiin jo vuosina 2009, 2010, 2012 ja 2014. Myynti Suomessa on laskenut sinä aikana 7 prosenttia.

Alkoholiveroa ei koroteta ensi vuonna. Arvioidaan, että viinan verollinen kulutus laskee 2 prosenttia ja veron tuotto pienenee 58 miljoonalla eurolla. Alkoholin matkustajatuonti laskee todellisuudessa paljon enemmän verotuloja, sillä kotimaan myynnin lasku alentaa myös arvonlisäverotuloja. Sitä ei avata valtion budjetissa.

Hallituksen alkuperäisen esityksen mukaan makeisveroa olisi korotettu edelleen 50 miljoonalla eurolla. Vero tuli voimaan vuoden 2011 alusta ja sitä on korotettu joka vuosi vuotta 2013 lukuun ottamatta. Hallituksen täydentävässä budjettiesityksessä veronkorotus peruttiin.

Jäteveroa korotetaan, mutta veron tuoton uskotaan alenevan. Jätteitä käsitellään yhä enemmän niin, ettei niistä tarvitse maksaa veroa.

Energiaverot pysyvät valtion rahasampona. Lähes kaikkia energiaveroja korotetaan vaalikauden muiden budjettien tapaan. Verotuottojen arvioidaan kasvavan 320 miljoonalla eurolla.

Veronkorotukset ovat rajuja, sillä maakaasun veroa nostetaan yli 34 ja kivihiiliveroa yli 16 prosenttia. Sähköveroon tulee suuri korotus. Kotitaloudet ja palveluyritykset maksavat ensi vuonna 2,253 senttiä jokaisesta kilowatistaan sähköveroa. Sähkövero, muiden energiaverojen tapaan, kertautuu arvonlisäverona, sillä arvonlisäveroa maksetaan myös verosta.

Kaivokset verolle,…Googlelle helpotus

Teollisuuden II veroluokan sähkövero pysyy ennallaan. Kaivosvero otetaan kuitenkin käyttöön siirtämällä kaivokset kotitalouksien kanssa samaan I veroluokkaan. Teknologiateollisuus laskee, että veroluokan muutos kasvattaa kaivoksien kuluja yli 20 miljoonalla eurolla.

Googlea suositaan siirtämällä konesalit II sähköveroluokkaan. Polttoturpeen veroa hieman alennetaan, millä halutaan suosia puun polttamista.

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroja nostetaan 0,84-2,91 senttiä litralta. Bensiinistä peritään ensi vuonna 68,13 senttiä litralta veroa ja huoltovarmuusmaksua. Diesellitrasta valmistevero on 50,61 senttiä. Kevyen polttoöljyn vero nousee eniten, 18,74 senttiin.

Autovero säilyy ennallaan. Ajoneuvoveroja korotetaan, mutta korotukset eivät tule vielä voimaan. (HäSa)