Kanta-Häme

Vesihuolto avainasemassa Petäyksen suunnitelmissa

– Jos Petäyksen alueelle halutaan rakentaa uutta, tarvitaan toimiva vesihuoltoratkaisu. Nykyisen puhdistamon kapasiteetti ei riitä, jos hotellin niemeen ja lähialueelle rakennetaan lisää.

Näin kiinteistöpäällikkö Lassi Ojanen summasi Palvelualojen ammattiliitto Pamin kaavoitus- ja rakennussuunnitelmat Petäys Resortin lähialueella Tyrvännössä. Petäyksessä järjestettiin tiistaina yleisötilaisuus, jossa esiteltiin kahta erilaista kaavaluonnosta Tyrvännöntien varren suunnitellusta lomarakentamisesta.

Tyrvännön vesihuollosta on keskusteltu vuosikaudet. Lassi Ojanen kertoo, että esillä on ollut esimerkiksi vesiosuuskunnan perustaminen.

– Paljon riippuu siitä, ovatko alueen asukkaat halukkaita tulemaan mukaan. Hämeenlinnan Seudun vesiyhtiön kanssakin asiasta on keskusteltu, mutta ratkaisuja ei ole tehty.

Tie siirtyisi joka tapauksessa

Pamin toiveena olisi lisätä majoituskapasiteettia sekä hotellirakennuksen läheisyydessä että Tyrvännöntien varressa omistamillaan tonteilla. Suunnitelmaan liittyy Tyrvännöntien siirto kauemmas rannasta siten, että tien ja rannan väliin voidaan rakentaa loma-asuntoja.

Siirrettävä tie ei enää olisi valtion ylläpitämä yleinen tie, vaan yksityistie.

– Sen rakentamisesta ja ylläpidosta ei kuitenkaan tule kustannuksia nykyisille kiinteistöille eikä asukkaille, vaan se kuuluu lomakorttelin omistajan vastuulle. Tämä asia on kirjattu kaavaselostukseen, selvitti kaavaluonnokset laatineen arkkitehtitoimisto Nevan toimitusjohtaja Petteri Neva.

Yleisöä oli Petäyksessä paikalla parikymmentä henkilöä, ja varsinkin tiejärjestelyt kiinnostivat monia. Samoin Tyrvännön entisen kunnantalon ja kunnalliskodin kohtalo huoletti.

Lopputulos yhdistelee luonnoksia

Toisessa kaavaluonnoksessa kunnallisrakennukset sekä vanha seuratalo on merkitty suojeltavaksi, toisessa taas niiden purkaminen on mahdollista.

Nykyisin voimassa olevassa ranta-asemakaavassa kunnallisrakennukset on määrätty säilytettäväksi ulkoasultaan nykyisessä muodossa, ja ne saa purkaa vain pakottavasta syystä. Museovirasto on ilmoittanut vastustavansa purkua.

Arkkitehti Pasi Vierimaa kertoi, ettei laadittava kaavaehdotus todennäköisesti perustu suoraan kumpaankaan luonnokseen, vaan on niiden jonkinlainen yhdistelmä.

Tilaisuuden päätteeksi Petteri Neva kysyi paikallaolijoilta, ketkä ovat entisten kunnallisrakennusten säilyttämisen kannalla. Melkein kaikki osallistujat nostivat kätensä myöntymisen merkiksi.

Alustavan aikataulun mukaan kaavaehdotuksen pitäisi valmistua ensi kesäksi, ja kaava voisi edetä hyväksyttäväksi ensi vuoden lopulla. (HäSa)