Kanta-Häme

Veteraanien voimat vielä vireille

”Metsään on tullut jo syys” kaikuu tuolijumpparyhmän venyttelyjen ja kurottelujen taustalla Ilveskodissa.

Sotaveteraani ja 25-prosenttinen sotainvalidi Osmo Roine on tyytyväinen ryhmän jäsen, ja käy Ilveskodissa kerran viikossa.

– En osaisi sanoa tämän parempaa paikkaa. Täällä on mukavia ihmisiä töissä, ja kaikki toimii.

Ilveskodissa kuntoutuksen tavoitteena on sotainvalidien ja -veteraanien pitäminen sellaisessa kunnossa, että he pärjäävät mahdollisimman pitkään kotonaan.

Sitä voivat tukea esimerkiksi tuolivoimistelu, kuntosaliharjoittelu ja allasjumppa, kertoo fysioterapeutti Jan-Markus Jakobsson.

– Lihasvoimaharjoittelu on tärkeää, että alaraajoissa säilyy voimaa liikkua.

Suuri merkitys kuntoutuksessa on myös sosiaalisella vertaistuella, jota saa muilta asiakkailta.

Asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus koetetaan ottaa huomioon ja jokaisen omat valinnat ovat tärkeitä.

– Jokaiselle hoitojaksolle tulevalle tehdään yksilöllinen suunnitelma.

Myös lääkärihoito on osa Ilveskodin toimintaa.

Viime vuonna asiakkaiden keski-ikä oli 92 vuotta.

– Suurin osa niistä, jotka käyvät Ilveskodissa kuntoutuksessa, asuu kotonaan, kertoo johtaja Liisa Lähteenmäki.

Kotona asuminen on tärkeää veteraaneille. Suurin riski sen kannalta ovat kaatumiset sekä sydän- ja verisuonisairaudet.

– Kaatumistraumat, eli esimerkiksi lonkkamurtumat ajavat usein hoitoon, kertoo Jakobsson.

Vaarallista on, jos liikkuminen jää vähäiseksi kotioloissa.

– Tavallinen oravanpyörä on, että ikäihminen liikkuu kotona vain lyhyitä matkoja, jolloin jalkojen lihaksen heikentyvät. Kun lihakset ja tasapaino heikentyvät, kynnys liikkua kasvaa, ja ne heikentyvät entisestään. Tähän oravanpyörään me koetamme puuttua, kertoo Jakobsson.

– Yritämme parantaa elämän sisältöä ja laatua sen viimeisinäkin vuosina.

Kuntoilujakson tarkoitus on motivoida veteraaneja myös itsehoitoon kotona.

Ilveskoti perustettiin säätiöpohjaiseksi kuntoutuslaitokseksi 25 vuotta sitten. Suomessa on 23 vastaavaa sairaskotia.

Huhtikuussa muuttuneiden sääntöjen jälkeen Ilveskodista tulee Hämeenlinnan kaupungin, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Valtionkonttorin sidosyksikkö, eikä asiakkaina ole enää vain sotaveteraaneja.

– Pitkään aikaan täällä ei olisi pärjätty pelkillä sotaveteraaneilla. Sotainvalidien poistuma on noin 19 prosenttia vuodessa, kertoo Lähteenmäki.

Ilveskodissa on 43 asiakaspaikkaa. Vuosittain noin 500 eri henkilöä käy siellä kuntoutuksessa ja hoidossa. Asiakkaita tulee ympäri Suomen, 34:stä eri kunnasta viime vuonna. Sotainvalideilla on ollut valinnanvapaus hoitopaikkansa suhteen jo vuosikausia.

Vakituisesti Ilveskodissa asuu noin 10 sotainvalidia, joiden hoidon maksaa valtiokonttori.

Lähteenmäki kertoo, että sotainvalidit elävät tutkitusti pidempään kuin muut, sillä he ovat saaneet kuntoutusta aikaisemmin ja intensiivisemmin kuin muut ikäisensä.

Tavallisesti veteraanin kuntoutusjakson maksaa kunta, joka tekee maksusitoumuksen esimerkiksi kahden viikon jaksolle.

Myös erilaiset veteraanijärjestöt voivat maksaa kuntoutuksen. Lotta Svärd järjestö kustantaa kuntoutusta Lotille ja Pikkulotille.

Sotainvalidit ja veteraanit eivät tavallisesti maksa kuntoutuksesta mitään itse ja sotainvalidipiiri ostaa kuntoutusta myös leskille ja puolisoille.

Tämän lisäksi yksittäinen henkilö voi maksaa kuntoutusjakson. Tavallinen hinta on noin 200 euron kieppeillä vuorokaudesta, mutta se riippuu asiakkaan kunnosta.

Sotaveteraaneilla on tavallisesti mahdollisuus päästä kuntoutukseen noin kerran vuodessa, mutta joka kerta ei pääse laitoskuntoutukseen.

– Laitoskuntoutus on kuitenkin monelle yli 90-vuotiaalle ainoa järkevä vaihtoehto, kertoo Lähteenmäki.

Veteraaneja on jäljellä noin 22 000 ja sotainvalideja 3100.

– Liian usein kuulee, että joku sanoo, ettei tule enää kuntoutukseen, kun on niin huonokuntoinen. Silloin juuri pitäisi tulla. Käytännössä kaikki hyötyvät siitä. Sairaskodissa on mahdollisuus auttaa ihan kaikkia, sanoo Lähteenmäki. HÄSA

Kansallista veteraanipäivää vietetään tänään 27. huhtikuuta.

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic