Kanta-Häme

Viialan suunnitellaan uutta yhtenäiskoulua

Kaikki Viialan eskarit ja peruskoululaiset mahtuisivat samaan kouluun.

Akaan tekninen lautakunta päätti 22.5. pidetyssä kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle, että Viialaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu.

Uuteen yhtenäiskouluun sijoittuisivat kaikki Viialan taajaman 750 oppilasta esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin. Lisäksi lautakunta esittää, että uudesta koulusta käynnistetään hankesuunnittelu sivistystoimen ja teknisen toimen yhteistyönä. Yhtenäiskoulu tulisi nykyisen Hirvialhon koulurakennuksen paikalle. Vanha rakennus on tarkoitus purkaa.

Teknisen lautakunnan päätös tulee sivistyslautakunnan 16.5. tekemää päätöstä.

Tavoitteet määritellään tarkasti

Teknisen johtajan Jaana Kootan mukaan hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että hankkeelle asetettavat tavoitteet määritetään tarkasti.

Hankesuunnittelussa selvitetään ja määritellään uuden koulun toteutuksessa painotettavia erityisominaisuuksia ja vaatimuksia, kuten esim. Terve talo-kriteerien noudattaminen, puu- / hirsirakentamisen mahdollisuudet, ekologisuus, energiatehokkuus, alhainen hiilijalanjälki tai Joutsenmerkin vaatimukset sekä haluttu tuotantotekniikka, kuten valmisosa- rakentaminen.

Lisäksi hankesuunnitteluvaiheessa keskeisenä tavoitteena on määrittää laajasti eri käyttäjäryhmät (mm. nuorisotoimi, liikuntatoimi, opistot, harrastustoiminnat, kirjasto) huomioiden hankkeelle kaikki tavoiteominaisuudet ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheen sekä myöhäisemmässä vaiheessa toteutussuunnitelmien perustaksi. Hankesuunnitelma laaditaan sivistystoimen ja teknisen toimen yhteistyönä.

Monipuolisuutta ja joustavuutta

– Uuden koulun tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Paikkaan ja aikaan sitomaton oppiminen ja osaaminen aiotaan tehdä mahdolliseksi tarkoituksenmukaisella tavalla oppimisympäristön kehittämisessä.

Lisäksi tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa oppimisympäristöä. Se avulla halutaan vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja.

Akaan kaupunginhallitus käsittelee kouluasiaa 4. kesäkuuta, ja valtuusto 19. kesäkuuta.

Päivän lehti

20.1.2020