Kanta-Häme

Viikon puheenaihe: Luottamushenkilöillä ennätyksellisesti sisäistettävää

 

Kuntakentän myllerrykset sekä valtuustojen uusiutuminen lisäävät koulutustarvetta. Uudet valtuutetut ja luottamushenkilöt tarvitsisivat nyt enemmän koulutusta kuin koskaan aikaisemmin. Tätä mieltä on Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen, joka itsekin kiertää kentällä kouluttamassa ja puhumassa. Joulukuun alussa Majoinen poikkesi Hämeenlinnassa puhumassa valtuuston roolista kunnan strategisena johtajana.
 
Palveluiden turvaaminen, talouden tasapainotus, väestön ikääntymisen vaikutukset sekä meneillään oleva kuntauudistus vaatisivat kaikki avaamista. Lisäksi kunnat antavat lausuntonsa rakennelakiluonnokseen 7.3. mennessä.
 
– Tässä yhteydessä valtuutetut pääsevät myös pohtimaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä kysymyksiä, toivottavasti myös toisen asteen koulutus pysyy samalla agendalla, hän sanoo.
 
Valtuutetun ymmärrettävä roolinsa
Koulutustarvetta lisää sekin, että monissa valtuustoissa aloittaa nyt enemmän uusia valtuutettuja kuin aiemmin. Käytännössä kukin kunta huolehtii koulutuksesta, miten parhaaksi näkee. Joissakin kunnissa – kuten Hämeenlinnassa – perehdyttämiskoulutus on jo aloitettu, kun taas osa kunnista vasta suunnittelee koulutuspakettiaan. 
 
– Tärkeää olisi ensinnäkin, että jokainen kunnan luottamushenkilö olisi perillä kunnan toiminnan, taloudenpidon ja päätöksenteon kokonaisuudesta. On tärkeää myös ymmärtää luottamushenkilön ja toimielinten rooli kunnan johtamisen kokonaisuudessa, Majoinen sanoo.
 
Luottamushenkilöt tarvitsisivat Majoisen mielestä lisäksi perustietämystä strategisen johtamisen kokonaisuudesta ja palveluiden järjestämisen periaatteesta. Hyvä olisi myös selvittää, mitä kuntauudistus tarkoittaa oman kunnan näkökulmasta ja mitä kaikkea on tapahtunut Paras-hankkeen aikana.
 
Minijuristeja ei tarvita
Nykyinen kuntalaki on ohjannut valtuutettujen työtä entistä enemmän kuntien strategiseen johtamiseen. Valtuutetut ohjaavat kunnan toimintaa hyväksymällä strategian sekä kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet osana taloussuunnitelmaa ja budjettia.
 
Valtuuston tärkeänä apuelimenä toimii tarkastuslautakunta. Sen tehtävänä on arvioida, miten hyvin valtuuston tahto on toteutunut. Majoinen on kuitenkin huomannut, että tarkastuslautakunnan rooli ymmärretään vieläkin aivan väärin.
 
– Tarkastuslautakunta ei ole valtuuston yläpuolella, sen tehtävänä ei ole arvioida päätösten järkevyyttä, hän painottaa.
 
Valtuutetuilla on oltava perustietämys esimerkiksi kilpailutusta koskevasta lainsäädännöstä, joskaan ”minijuristeiksi” lautakunnan jäseniä ei Majoisen mukaan ole tarpeen kouluttaa.
 
– Kunnissa on ammatillisesti osaava henkilöstö, jotka työskentelevät luottamushenkilöiden tiedonantajina ja sparraajina, hän muistuttaa. (HäSa) 

Uusi valtuusto aloitti jo opissa

Tavoite on, että kun uusi valtuusto ensimmäisen kerran tammikuussa kokoontuu, olisivat valtuutetut sekä ensimmäiset varavaltuutetut osallistuneet kolmeen koulutustilaisuuteen. Ensimmäinen koulutus, eräänlainen viestikapulanvaihtotilaisuus, järjestettiin uusille ja vanhoille valtuutetuille jo joulukuun alussa. Valtuuston strategista roolia käsittelevään tilaisuuteen saapui 29 jäsentä, käytännössä noin puolet uuden valtuuston kokoonpanosta.
 
Lopettelevan valtuuston puheenjohtaja Iisakki Kiemunki (sd.) ohjeisti valtuutettuja katsomaan mieluummin kokonaisuuksia kuin yksittäisiä nippeliasioita.
 
Tammikuussa aloittavaa uuttaa valtuustoa odottaa monta isoa asiaa. Talouskiemuroiden lisäksi pöydälle tulee jossain vaiheessa kaupunginjohtajakysymys ja hallituksen kuntarakenneuudistukseenkin olisi otettava taas kantaa.
 
Lait ja säännöt kiinnostavat
Leena Murtonen (sd.) on yksi tammikuussa aloittavista uusista valtuutetuista. Hän toivoo, että koulutuksissa käytäisiin läpi etenkin lakiasioita sekä valtuustotyöskentelyyn liittyviä sääntöjä.
 
Oman kaupungin asioita Murtonen on seurannut aktiivisesti ennen valtuustoon nousuaan. Ensi vuonna hän odottaa pääsevänsä päättämään esimerkiksi keskustan pysäköintiasioista.
 
Suhteellisesti suurin määrä uusia valtuutettuja nousee vaaleissa historiallisen äänimäärän keränneeseen perussuomalaisten ryhmään. Ryhmän kymmenestä valtuutetusta seitsemän on uusia kasvoja. 
 
Perussuomalaisten ryhmästä valtuustoon nousseet Heidi Sulander, Vesa-Matti Seppälä ja Hanna Raita kertovat ryhtyneensä heti vaalien jälkeen perehtymään kuntalakiin internetissä. Ehdokasaikana saadusta infopaketista on ollut kaikille hyötyä ja kaikille yhteisiä koulutustilaisuuksia odottavat kaikki.
 
Valtuustotyössä kolmikko lupaa olla aktiivisia, asioihin perehtyviä ja muiden mielipiteitä kuuntelevia valtuutettuja.
 
Leena Murtosen puoluetoveri, tauon jälkeen paluun valtuustoon tekevä Airi Suuronen (sd.) sanoo, ettei muista aikaisemmilta valtuustovuosiltaan yhtä hyvää koulutusrupeamaa kuin mitä valtuutetuille nyt on tarjolla.
 
Loppumetrit tilanteen mukaan
Joulukuisen starttitilaisuuden lisäksi valtuutetuille järjestetään tammikuun puolella vielä kaksi koulutusta, päälle tulevat vielä lautakuntatyöskentelyyn johdattelevat koulutukset.
 
Kehitysjohtaja Tarja Majuri kertoo, että kukin kunta hoitaa tuoreiden päättäjien kouluttamisen kuten parhaaksi näkee. Varsinaisten koulutustilaisuuksien lisäksi valtuutetuille jaetaan valtuustotyöhön johdatteleva ja Kuntaliiton julkaisema opus. Puheenjohtajia ja hallitustyöskentelyyn osallistuvia muistetaan lisäksi tukimateriaalein.
 
– Seuraava koulutus koskettaa oman kaupungin toimintamallia. Apulaiskaupunginjohtaja käy talous- ja hallintojohtajan kanssa läpi nykyistä tilannetta ja taloutta. Samassa yhteydessä käydään läpi vielä tilaaja-tuottajamallia: sitä miten siihen on tultu ja mitä se käytännössä tarkoittaa.
 
Seuraavaksi vuorossa on kaupunginlakimiehen vetämä perinteinen koulutus, jossa käydään läpi valtuusto- ja lautakuntatyöskentelyä hallinto- ja kuntalain näkökulmasta. Kaikille yhteisten koulutustilaisuuksien jälkeen tilaajajohtajat ottavat ohjat käsiinsä ja käyvät oman toimialueensa lautakuntien kanssa asioita läpi.
 
– Tämän päälle olisi tarkoitus vielä perehdyttää valtuutettuja viestintään. Loppukoulutusta ei ole edes suunniteltu, vaan se toteutetaan tilanteen mukaan. Erikseen perehdytetään vielä strategisten yhtiöiden hallitusedustajia hyvään hallitustyöskentelykoulutukseen.

 

Päivän lehti

23.10.2020

Fingerpori

comic