Kanta-Häme

Viikon puheenaihe: Valta vaihtuu Keinukamarissa maaliskuussa

 

Suurelle osalle vanhoista hoitajista on jaettu jo irtisanomisilmoitukset, tilalle tulevat kaupungin omat hoitajat. Muutoksen pelätään aiheuttavan asukkaissa levottomuutta.
 
 
Ulla Sjöblomia harmittaa. Hän näki taannoisella kauppareissullaan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon, jolle olisi mieluusti esittänyt kysymyksen. Painavat kauppakassit kuitenkin hidastivat etenemistä sen verran, että tilaisuus tuli ja meni.
 
– Mitä te oikein meinaatte!?, oli se kysymys, joka sai jäädä pyörimään kielen päälle.
 
Useiden muiden omaisten tapaan Sjöblom on huolissaan siitä, että Keinukamarin koko henkilökunta vaihtuu ensi maaliskuun alusta. Kaupunki ottaa palvelutalon toiminnan itselleen sitä neljä ja puoli vuotta pyörittäneeltä Attendolta.
 
Työsuhde ei niin vain jatkukaan
Keväällä tulee kuluneeksi viisi vuotta siitä, kun Sjöblomin aviomies muutti Keinukamariin.  Nyt mies on täysin autettava, sillä molemmat jalat on amputoitu ja sekä kuulo että näkö ovat lähes menneet.
 
Palvelutalossa annettuun hoivaan ja hoitajiin Sjöblom kertoo olleensa tyytyväinen. Hoitajien vaihtuminen ei hänen mielestään ole kenenkään etu.
 
– Täytyy sanoa, että sääli! En epäile ollenkaan, etteikö sinne tulisi hyviä hoitajia. Minä kuitenkin vertaan tätä vanhusta melkein kuin lapseen. Häneltä viedään tavallaan kuin äiti tai isä tai muu läheinen hoitaja pois.
 
Omaiset ja asukkaat vetosivat jo viime toukokuussa ikäihmisten lautakuntaan toivoen, että asukkaat saisivat pitää tutut hoitajansa. 73 nimeä sisältänyt adressi luovutettiin päättäjille, muttei sillä ollut mitään vaikutusta. Vaikutusta ei ollut myöskään Ulla Sjöblomin henkilökohtaisella vetoomuksella.
 
Keinukamarin nykyisistä työntekijöistä 29 on tähän mennessä irtisanottu. Attendo on velvollinen tarjoamaan irtisanotuille uutta työpaikkaa muista toimipisteistään. Toistaiseksi kenelläkään ei ole uutta työpaikkaa tiedossa.
 
– Olemme varoittava esimerkki siitä, että kun sopimus päättyy, ei työsuhde niin vain jatkukaan, Keinukamarissa luottamusmiehenä toimiva Tiina Mustiala sanoo.
 
Hiljainen tieto valuu hukkaan
Tiina Mustialan mukaan henkilökunnalla on selkeä näkemys siitä, miten asia olisi pitänyt hoitaa.
 
– Katsomme, että työntekijöiden pitäisi päästä siirtymään suoraan kaupungin leipiin, koska asukaskanta pysyy samana. Nyt valuu hukkaan kaikki se hiljainen tieto, mikä on neljän ja puolen vuoden aikana ehtinyt kertyä. Me tunnemme asukkaat ja heidän tapansa, hän sanoo.
 
Mustialan mukaan tilanne on asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan kannalta järkyttävä. Hoitajien vaihtumisen hän uskoo näkyvän levottomuuden lisääntymisenä.
 
Henkilökunnan ahdistusta lisää se tapa, jolla Keinukamaria on riepoteltu julkisuudessa viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana. Ensimmäisenä tapetille nousi palvelutalon hoitajamitoitus, toissaviikolla tieto siitä, etteivät koko henkilökunnan lääkeluvat ole ajan tasalla.
 
– Työntekijöiden jaksaminen on äärirajoilla. Itselleni Superin tuki on ollut ehdoton, ilman sitä tätä ei olisi jaksanut käydä läpi.
 
Työnantaja järjestää, kaupunki valvoo
Hämeen Sanomat uutisoi marraskuun alussa, että Keinukamarin 42:sta työntekijästä 6:n työntekijän lääkeluvat eivät ole kunnossa. Henkilökunnan pyynnöistä huolimatta koulutusta ei ole järjestetty. Attendo ei suostunut koulutuksiin, koska ostopalvelusopimuksen tiedettiin päättyvän helmikuun lopussa.
 
Lopulta työsuojeluvaltuutettu otti asiassa yhteyttä aviin. Tuloksena syntyi avin ja Attendon välinen sopimus, jonka mukaan ne hoitajat, joiden lääkeluvat eivät ole kunnossa, eivät osallistu lääkkeiden jakamiseen.
 
– Onhan ihmeellistä, etteivät hoitajat pääse tekemään yhtä tärkeimmistä osa-alueistaan eli lääkehoitoa, Mustiala kummastelee.
 
Avin ja Attendon tekemän sopimuksen lisäksi Mustialaa kummastuttaa se, että kaupunki hyväksyi menettelyn.
 
– Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että lääkeluvat ja -koulutukset ovat kunnossa, henkilökuntaa on turha syyllistää. Työantajan tehtävä on järjestää, kaupungin valvoa, Mustiala sanoo.
 
Luottamusmies arvostelee kaupunkia kovin sanoin myös siitä, ettei tämä ole hoitanut valvomisvelvoitettaan. Hänen mukaansa osastoilla ei edelleenkään ole Avin ja Valviran edellyttämää 0,6 hoitajaa asukasta kohti.
 
Kaupunki on viime maaliskuussa tehnyt Attendon kanssa sopimuksen, jonka mukaan työntekijämitoitus nostetaan luvan edellyttämälle tasolle, eli tehostetussa palveluasumisessa 0,5:stä 0,6:een hoitajaan asukasta kohti. (HäSa)
 
 
 

Rekrytointikielto estää nykyisten hoitajien palkkaamisen

Kaupunki ei ole unohtanut Keinukamarin asukkaiden omaisia. Tilaajajohtaja Jukka Lindbergin mukaan seuraavan kerran omaisia on tarkoitus tiedottaa tilanteesta marraskuun lopussa.
 
Nykyiset asiakkaat saavat Keinukamarissa tarvitsemansa hoivan. Se on kuitenkin varmaa, että hoitohenkilökunta vaihtuu isännän vaihtuessa.
 
– Ikäihmisten palveluissa on tällä hetkellä rekrytointikielto, koska kaupungilla on vastuu siitä, että sen omalle henkilöstölle on osaamista vastaavaa työtä. Kanta-Voutilan ja Kaurialan-Myllymäen kotihoidon osalta on käyty yt-neuvotteluita jo pitkään sopivan työn löytämiseksi jokaiselle, Lindberg sanoo.
 
Jos kaupunki ei olisi viime toukokuussa päättänyt ottaa Keinukamaria hoidettavakseen, olisi toiminta pitänyt kilpailuttaa, sillä sopimuskausi päättyy vuoden lopussa.
 
Superin järjestöpäällikkö Raija Moilasen mukaan ei ole mitenkään tavatonta, että kaupunki päättää ottaa toiminnan kilpailutuskauden jälkeen takaisin omaksi toiminnakseen tai jopa purkaa solmimansa ostopalvelusopimuksen. Esimerkkejä on saatu Kotkasta, Kouvolasta sekä tuoreimpana Tampereelta.
 
– Ajattelen, että suurin syy on se, että valvontavelvollisuuden täyttäminen kaupungin puolelta palveluita ostettaessa ontuu niin pahasti. Keinukamari on tässä suhteessa sellainen esimerkki, etten ole ikinä vastaavaa tavannut.
 
”Kaupunki hoitanut oman osuutensa”
Jukka Lindberg kummastelee Superin toimintaa sekä sitä, miten ammattijärjestö on Keinukamarin tapauksessa toistuvasti nostanut esiin erilaisia väitteitä, joille ei tarkastuksissa ole löytynyt todellisuuspohjaa.
 
Super on muun muassa väittänyt, että Keinukamarissa sidottaisiin ihmisiä kemiallisesti sänkyynsä ja että lääkehoidossa olisi puutteita.
 
– Lääkehoito on auditoitu kahdelta taholta ja on todettu, että lääkityskäytännöt ovat kunnossa ja että siellä käytetään keskimääräistä vähemmän lääkkeitä. Onko tällaisten perättömiksi osoitettujen väitteiden lietsominen eettistä toimintaa, tilaajajohtaja kysyy.
 
Lindbergin mukaan kaupunki on hoitanut valvontatehtävänsä, muuttanut sopimusta tarvittaessa ja korjannut hoitajamitoituksen vaaditulle tasolle toiminnan lupaehtojen muututtua. Hoitohenkilöstössä ei ole ollut missään vaiheessa vajeita, muussa henkilöstössä sen sijaan on, mutta tämäkin asia on hoidettu.
 
– Keinukamarin valvonnassa ei ole mitään poikkeuksellista, paitsi ammattijärjestön poikkeuksellinen halu etsiä yksiköstä epäkohtia, Lindberg sanoo.
 
– Olen tottunut siihen, että ammattijärjestöjen kanssa neuvotellaan, jos ongelmia tai tulkintaerimielisyyksiä on. Mutta Super ei ole meidän kanssamme halunnut edes neuvotella. Olen kaksi kertaa lähestynyt sekä Moilasta että Palomäkeä, että voitaisiinko keskustella esimerkiksi siitä, mistä tässä mitoitusasiassa on kysymys. Mutta he eivät vaivaudu edes vastaamaan normaaleilla pelisäännöillä. Superin motiivi Keinukamarin ottamiselle ”tikun nokkaan” on jäänyt minulle arvoitukseksi, Lindberg toteaa.
 
Omaiset olleet kyselyissä tyytyväisiä
Lindbergin mukaan Keinukamarissa ei ole ollut ostopalvelusopimuksen aikana mitään poikkeuksellisia pulmia. Omaiset ovat olleet läheistensä saamaan hoivaan tyytyväisiä. Keinukamarin asukkailta tai omaisilta ei ole vireillä kanteluita eikä esimerkiksi viime vuoden aikana ole tullut tilaajalle reklamaatioita hoivan laadusta.
 
Keinukamarin hoitohenkilökunnan lääkekoulutusta koskeva uutisointi ei myöskään saa tilaajajohtajalta ymmärrystä.
 
– Meidän näkökulmasta kovin pienestä asiasta tuli etusivun juttu. On kysymys yksiköstä, jossa on apteekin annostelemat, pussiin jaetut lääkkeet. Ja jos 6 henkilöltä 42:sta puuttuu lääkekoulutuksen päivitys ja avikin on antanut asiasta lausunnon, jonka mukaan niillä järjestelyillä, joita siellä on tehty, pystytään turvallinen lääkehoito toteuttamaan. Kaupungilla ei ole valitusoikeutta avin päätöksiin.

 

Päivän lehti

30.3.2020