Kanta-Häme

Viipurintien silta viittä vaille valmis

Syksyn aikana kaupungissa valmistuu isoja sillan- ja kadunrakennustöitä.

Yksi niistä on Viipurintien vesistösillan peruskorjaus, jonka siltarakentamiseen erikoistunut urakoinnin rakennusliike Kreate oy saa valmiiksi aikataulun mukaisesti lokakuun loppupuolella.

Työt alkoivat huhtikuun 18. päivänä. Niiden kustannusarvio oli noin 1 miljoonaa euroa.

Kaupungin tilaajapäällikön Eija-Liisa Dahlbergin mukaan budjetti alittuu muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla.

– Saimme ensinnäkin tarjouskilpailulla odotettua alemman hinnan. Vaikka lisätöitä on ilmaantunut yhteensä noin 140 000 eurolla, jäämme silti alle alkuperäisen kustannusarvion.

Hintavimmat lisäkustannukset, 67 000 euroa, aiheutuivat sillan alle tehtyjen betonikoteloiden alapintojen maalauksesta. Lisäksi pohjois- ja eteläpään kannen betonia jouduttiin rapautumisen vuoksi piikkaamaan arvioitua enemmän ja tekemään muotoiluvalut noin 30 000 eurolla.

Peruskorjauksessa sillan pintarakenne on kunnostettu kauttaaltaan.

Asvaltti tuppasi kupruilemaan kesäisin, kun sillan puuta, betonia ja asvalttia sisältävät rakenteet olivat rapautuneet.

Sillan rakenteet on purettu betoniin asti sillan kannelta, ja sinne on tehty uudet vesieristykset. Myös reunapalkki, etelänpuoleinen kaide ja valaistus on uusittu.

Parhaillaan on käynnissä puukannen puuosien tervaus sekä lintuesteiden asentaminen sillan alapuolisiin rakenteisiin.

– Linnut ovat aiemmin tehneet pesiä sillan alla oleviin reikiin ja puupalkkien päälle, mikä on lahottanut ja sotkenut paikkoja. Nyt se estetään verkoilla, Dahlberg kertoo.

Työn alla on myös kaidetolppien vahvistamista ja pieniä viimeistelytöitä. Lokakuun puolella uusitaan liikuntasaumoja. Viikolla 42 on tarkoitus vetää viimeinen asvalttikerros sillalle.

Kaupunki asvaltoi siltatöiden päätyttyä myös Arvi Kariston kadun ja Viipurintien risteyksen. Työ kestänee päivän tai kaksi. Sillan liikenteen pitäisi normalisoitua viimeistään marraskuun alusta.

Loka-marraskuussa eli aikataulussaan valmistuvat myös Aleksis Kiven kadun ja Loimalahden tien uuden liikennevaloristeyksen työt.

– Risteysalueen muutos parantaa liikennöitävyyttä tosi paljon. Uudesta alikulusta tulee hyvännäköinen. Olemme tehneet myös uuden kevyen liikenteen väylän alikulun jälkeen länteen päin.

Töiden kustannukset ovat noin 1 miljoonaa euroa.

Saman verran on investoitu myös Siirinkadun jatkeen rakentamiseen, mutta rahaa on jäänyt muuhunkin. Liikenneympyrän alkuperäistä urakkasisältöä laajennettiin. Lisäksi Siirintaustantien ja

Siirinkadun pyörätiet saatiin asvaltoitua ja liikennemerkit asennettua.