Kanta-Häme

Viranomaiset pettyivät Puuhamaan anniskelulupaan

Puuhamaan alkoholianniskelulupa on saanut aluehallintoviraston ja Janakkalan kunnan viranomaiset huolestumaan. Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi Etelä-Hämeen aluehallintoviraston (AVI) vuonna 2009 tehdyn hylkäävän päätöksen.

Korkein hallinto-oikeus perusteli päätöstä sillä, että se asettaa huvipuistot eriarvoiseen asemaan. Puuhamaallekin on myönnettävä anniskeluoikeudet, kun ne ovat muun muassa Linnanmäellä, Särkänniemellä ja Powerparkilla.

Vuonna 2009 mukana olleet virkamiehet ovat kuitenkin pettyneitä KHO:n päätökseen. Silloinen Etelä-Suomen lääninhallituksen tarkastaja Irja Haljoki arvioi, että lakipykälä, jonka nojalla lupa aikoinaan hylättiin, menettää merkityksensä kokonaan.

Alkoholilain pykälän 21 D mukaan anniskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos haettava alue on sellaisten tilojen yhteydessä, joita käyttävät pääsääntöisesti lapset ja nuoret.

– KHO:n päätös käänsi kupin nurin kokonaan. Lasten ja nuorten asiat ovat jääneet toiselle sijalle, Haljoki sanoo.

Lapsen asema pohdituttaa

Vuonna 2009 Puuhamaan anniskelulupaa käsiteltiin siten, että siinä otettiin huomioon seudun kuntaviranomaisten kannat. Mallia kutsuttiin seutulupalausuntomalliksi, ja käytäntö lanseerattiin Hämeenlinnan seudulla.

Aluehallintovirastossa kansallisen alkoholiohjelman parissa työskentelevä ylitarkastaja Irmeli Tamminen piti Puuhamaasta tehtyä päätöstä aikoinaan hyvänä ja esimerkillisenä.

– Puuhamaa on aiemmin osoittanut vastuullisuutta, kun se on pitänyt puiston päihteestä vapaina. Se on profiloitunut lapsiperheiden puistoksi. Nyt tullut päätös on mielestäni ristiriidassa heidän kohderyhmäajattelunsa kanssa, Tamminen sanoo.

Lupamenettelyn yhteydessä kuultiin muun muassa Janakkalan kunnan sosiaalityön johtajaa Anna Roinevirtaa. Roinevirta perusteli aikoinaan luvan vastustamista sillä, että se on ristiriidassa myös lastensuojelulain kanssa.

Hän on edelleen samalla linjalla.

– Mielestäni toimija, joka haluaa lisätä alkoholin nauttimisen mahdollisuutta, ei kanna vastuuta lapsen edun ja lapsen oikeuksien turvaamiseksi, Roinevirta toteaa.

Myös Janakkalan kunnan erityisnuorisotyönohjaaja Satu Punkari on harmissaan KHO:n päätöksestä varsinkin, kun Puuhamaa ottaa kesäisin paljon nuoria janakkalalaisia kesätöihin.

– Toivon, ettei tämä vaikuta nuorten työilmapiiriin. Anniskelulupapäätös on aika ontuva. Särkänniemi ja Linnanmäki ovat paikkoja, joihin aikuisetkin voivat mennä viettämään päiväänsä. Puuhamaa on suunnattu lapsille, Punkari sanoo.

Luvasta voidaan luopua

Puuhamaan johto on perustellut anniskelulupia sillä, että ne parantaisivat yhtiön kannattavuutta kauden ulkopuolella. Puistonjohtaja Ilkka Vaskio on myös sanonut, että mikäli anniskeluoikeudet aiheuttavat puistossa hankaluuksia, niistä luovutaan vapaaehtoisesti. Lupia on anottu alueen ravintoloihin sekä vesipuiston terassille.

AVI:n ylitarkastaja Tamminen ymmärtää, että lupia käytetään tilaisuuksissa, jotka on suunnattu pelkästään aikuisille. Mikäli Puuhamaan anniskeluluvat hyväksytään lopullisesti, hän perää lisäksi vastuuta puistossa vierailevien lasten vanhemmilta.

– KHO:n päätös on ristiriidassa myös nykyhallituksen ajaman alkoholipolitiikan kanssa. Jatkossa vastuu on entistä enemmän vanhemmilla ja sillä, millaisen päivän he haluavat lapsilleen tarjota, Tamminen toteaa.

(HäSa)