Kanta-Häme

Visamäen kaava etenee

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistain kokouksessa esittää Visamäen korkeakoulukeskuksen asemakaavan hyväksymistä.

Kaavaan on luonnosvaiheen jälkeen tehty muutamia muutoksia, lähinnä teknisiä tarkistuksia, hulevesien imeytykseen ja hidastukseen vaikuttavia määräyksiä sekä melumääräysten lisäämistä Lahdensivuntien varren asuinrakennuksiin.

Kaavasta jätettiin 30 päivän nähtävillä olon aikana muutamia lausuntoja ja yksi muistutus. Museoviraston lausunnossa toivotaan Vankanlähteen muinaismuistoalueen liittämistä kaavaan.

Visamäen asukasyhdistys pitää muistutuksessaan huonona ajatusta tutkia pelikentän sijoittaminen ehdotetulle kaava-alueen ulkopuoliselle puistoalueelle. Yhteistyö asukasyhdistyksen kanssa on kaavoitusvaiheessa ollut tiivistä.

Kaava etenee seuraavaksi kaupunginhallitukseen ja lopulta valtuuston hyväksyttäväksi. Kaavan mukaan Visamäen pellolle nousee asuinkerros- ja rivitaloja, joista suurta osaa kaavaillaan opiskelija-asunnoiksi. Alueelle on tulossa myös liike- ja toimistotiloja sekä varaus polttoaineen jakeluasemalle.

Asemakaava koskee 17 hehtaarin peltoa, jossa on myös pysäköintialueita. Peltoaluetta käytetään toisinaan laajemminkin pysäköintialueena suurten yleisötapahtumien, kuten heinäkuun Kantolan tapahtumapuiston konsertin aikana.

Päivän lehti

4.12.2020

Fingerpori

comic