Kanta-Häme

Visamäen pellolle nousee korkeakoulukeskus

Visamäen pelto muuttuu tulevaisuudessa korkeakoulukeskukseksi. Alueelle on tulossa tiloja ammattikorkeakoulun, teknologiakeskus Innoparkin, yritysten sekä Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiön käyttöön.

– Ei ole tarkoitus, että alue rakennetaan hetkessä, vaan tuleva asemakaava antaa mahdollisuuden ammattikorkeakoulun laajentumiseen. Keskeinen ajatus on, että Visamäkeen muodostuisi korkeakoulukampus, sanoo Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.

Peltoa ei tarvitsekaan suojella

Uusi asemakaava koskee 17 hehtaarin aluetta, jota rajaavat Lahdensivuntie ja Visamäentie. Lisäksi Vankanlähteen varrella sijaitsevan Hamkin tontin kaavaa muutetaan, koska tontilla olevaa C-rakennusta halutaan laajentaa. Vankanlähteen toiselle puolelle kaavoitetaan lisäksi uusi paikoitusalue.

Visamäen pelto kaavoitetaan lähes täyteen rakennuksia, vaikka kaupungilla oli aiemmin se käsitys, että Museovirasto pitää peltoa liian arvokkaana rakentamiseen.

Näin ei kuitenkaan olekaan. Hämeenlinnan maankäytön suunnittelun arkkitehti Jari Jokivuo sanoo kysyneensä asiaa vuoden 2012 lopulla Museoviraston intendentiltä Eeva-Liisa Schulzilta, ja vastaus olikin, ettei Museovirastolla ole mitään tulevaa rakentamista vastaan.

– Tosin arkeologinen inventointi piti alueella tehdä. Siinä alueelta ei löydetty mitään sellaista, joka Museoviraston mielestä estäisi rakentamisen, Jokivuo kertoo.

Tietenkin kaupunki olisi voinut halutessaan jättää vanhan mielisairaalan pellon avoimeksi maisemaksi, mutta rakentamisen tarpeet menivät nyt peltomaiseman edelle.

Yli 70 000 neliötä

Suunnittelualue on suurelta osin ennestään kaavoittamaton. Alueen eteläosassa on voimassa vuodelta 2001 peräisin oleva kaava, joka olisi mahdollistanut ulkonäyttelyalueen rakentamisen. Sittemmin kyseinen rakennustietokeskushanke kariutui.

Rakentamiselle osoitetaan kaavaluonnoksessa yhteensä 72 000 neliötä, ja suurin osa siitä olisi erilaista toimitilarakentamista. Alueelle ei ole kuitenkaan tulossa mitään häiriötä aiheuttavaa teollisuusrakentamista.

Asuntorakentamista on tulossa 25 000 neliötä, mutta mikään asuntoaluekaava tässä ei kuitenkaan ole kyseessä. Alueelle tulee opiskelija-asuntoja sekä muuta alueen toimijoita palvelevaa asuinrakentamista.

Asuntohotelli olisi tarpeen

Yksi uusi idea on esimerkiksi asuntohotellin rakentaminen.

– Monet ammattikorkeakoulun opiskelijat tulevat ulkomailta, kansainvälisyys lisääntyy ja korkeakoulu järjestää myös lyhytkursseja. Asuntohotelli palvelisi tällaista toimintaa, Isosuo sanoo, mutta korostaa samalla, että mitään konseptia tästä ei ole vielä olemassa.

Ei myöskään ole tiedossa, mikä taho asuntohotellin rakentaisi. Isosuon mukaan rakentaja voisi hyvin olla jokin muu kuin Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiö.

Suurin osa asunnoista olisi kuitenkin normaaleja opiskelija-asuntosäätiön opiskelija-asuntoja. Ensimmäiset opiskelijatalot halutaan saada rakenteille melko piankin.

– Jos hyvin käy, ensimmäinen opiskelija-asuntotalo saadaan rakenteille jo ensi vuonna tai viimeistään vuonna 2016, Isosuo sanoo.

Idänpäästä Visamäkeen

Opiskelija-asuntoja tarvitaan, jotta alue todella voisi muuttua kampukseksi, jossa opiskelijat sekä opiskelevat että asuvat. Nykyään monet opiskelijat asuvat kaupungin toisella laidalla Idänpäässä niin sanotuissa Matintaloissa.

Kaupunki omistaa Matintalot, vaikka ne ovatkin opiskelija-asuntosäätiön hallinnassa. Visamäen opiskelija-asuntojen valmistuttua opiskelija-asuntosäätiö voi luopua Matintaloista, jonka jälkeen niistä tulee normaaleja vuokrataloja.

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville. Sen saaman palautteen perusteella tehdään kaavaehdotus, joka valmistuu ensi ensi vuonna. (HäSa)

 

OIKAISU 17.10.2014:

Visamäen kaavoittamista koskevassa jutussa Museoviraston intendentin nimi oli kirjoitettu väärin. Oikea kirjoitusasu on Eeva-Liisa Schulz.