Kanta-Häme

Vuoden hortonomi arvostaa yhteistyötä

Hortonomien yhdistys ry on valinnut Vuoden hortonomiksi hämeenlinnalaisen, viherrakentamiseen keskittyneen Viherpojat oy:n toimitusjohtajan Anssi Koskelan.

– Tuntuu tosi mahtavalta, olen aivan päästäni pyörällä! Onhan tämä tunnustus itselle määrätietoisesta työstä, mutta ennen kaikkea arvostus meidän alaamme kohtaan, urakoitsija toteaa.

Yhdistyksen mukaan Koskela toimii yksityisyrittäjänä aktiivisesti viheralan kehittämiseksi sekä työssään että vapaa-ajallaan. Hän on toiminut VYRA:n eli Viher- ja ympäristörakentajat ry:n hallituksessa vuosina 2007–2011 ja puheenjohtajana 2012–2014.

Laatu on tärkeintä

Anssi Koskela on valmistunut hortonomiksi vuonna 1990 Lepaalta. Hän on toiminut YIT:n työnjohtajana golfkentillä kahden vuoden ajan ennen oman yrityksensä perustamista.

Lama vei hänen työpaikkansa, mutta ei hänen yritteliäisyyttään. Oman yrityksen hän perusti vuonna 1992. Vuoteen 2013 asti firma kulki nimellä Hämeen Viherpojat.

– Työt ovat keskittyneet alusta asti sataprosenttisesti pääkaupunkiseudulle. Puolet työstä käsittää kerros- ja rivitalopihojen urakointia rakennusliikkeille ja toinen puolet on vanhojen taloyhtiöiden pihojen peruskorjauksia, Koskela kertoo.

Työssään Anssi Koskela korostaa yhteistyön merkitystä yli toimi- ja koulutusrajojen.

– Paras kokonaisuus syntyy rakentajien, suunnittelijoiden, tavaratoimittajien, tilaajien ja viranomaisten yhteistyöstä. Kaikilla näillä on tärkeä rooli siihen, että syntyy hyvä lopputulos, Koskela sanoo.

Koskela onkin ollut VYRA:n puheenjohtajana kehittämässä viheralalla hyväksi työkaluksi todettua Työmaapäivää, jossa yhteistyökumppanit ovat saaneet tutustua valmiisiin ja keskeneräisiin viherkohteisiin ja näin kehittäneet yhteistyötään.

Koulutuksen kehittäjä

Koskela on osallistunut ansiokkaasti yhdistystoimintaan, erityisesti RALA:n eli Rakentamisen Laatu ry:n toimintaan muun muassa RALA:n arviointilautakunnan jäsenenä sekä Viherympäristöliiton hallituksen jäsenenä (2012–2014).

Näiden toimien avulla hän on tuonut viherrakentamiseen tarvittavia laadun kehittämiseen tähtääviä muutoksia ja kehitystä. Koskela on voittanut vuonna 2011 Vihertaitaja-kilpailussa sekä Asunto- ja kiinteistöyhtiöpihat -sarjan että Julkiset kohteet -sarjan.

Vuoden hortonomi pyrkii lisäämään alan vetovoimaa keskiasteen koulutuksen kehittämisen myötä. Koskela toimii Hämeen ammatti-instituutin johtoryhmän varajäsenenä, Lepaan neuvottelukunnan jäsenenä ja Maaseudun työnantajaliiton hallituksen jäsenenä. Jatkuvan kouluttautumisen tärkeys näkyy myös Viherpojat oy:ssä.

– Henkilöstön hyvinvointi on tärkeää. Töissä pitää olla kivaa, Koskela toteaa.

Viherpojat oy kuuluu Tilaajavastuu Luotettava Kumppani -järjestelmään, ja sillä on RALA-pätevyys ja sertifioitu toimintajärjestelmä.

Vapaa-ajallaan Vuoden hortonomi ammentaa jaksamista perheen kanssa olemisesta ja urheilemisesta sekä matkustelemisesta ja tietysti myös koti- ja mökkipuutarhan hoitamisesta.

Hortonomien yhdistys ry on nimennyt ammatissaan ja alallaan ansioituneita hortonomeja vuodesta 1987 lähtien. (HäSa)