Kanta-Häme

Vuoden päästä yhdellä haulla ammattikorkeakouluun ja yliopistoon

 

Hakukohteiden maksimimäärä putoaa puoleen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa.
 
 
Suunnitteilla olevassa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakuprosessit yhdistävässä sähköisessä yhteishaussa on sekä hyviä että huonoja puolia, sanoo Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) opiskelijapalvelupäällikkö Leena Luoma.
 
Kun tällä hetkellä yliopistoon voi maksimissaan valita yhdeksän hakukohdetta ja ammattikorkeakouluun nuorten suomenkielisessä haussa neljä, kevään 2014 yhteishaussa voi hakea yhteensä enintään kuuteen kohteeseen aiempien 13:n sijaan.
 
Hakijalle tarjotaan vain yhtä paikkaa eli sitä, johon hänen valintamenestyksensä korkeimmillaan riittää.
 
– Jos suoraan sanon, se on hakijalle tietysti huononnus, joka vähentää opiskelijan valinnanmahdollisuuksia. Nykyään hän voi saada paikan sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun ja valita, kumman hän ottaa. Jatkossa näin ei ole, Luoma toteaa.
 
Etuja opiskelijalle
Uudistus tuo tullessaan opiskelijalle kuitenkin monia etuja.
 
Taustalla uudistuksessa on se, että sillä halutaan helpottaa opiskelijoiden siirtymistä toiselta asteelta jatkokoulutukseen ja nopeuttaa nuorten valmistumista työelämään.
 
– Tämä selkeyttää hakuprosessia nuorelle. Tähän asti on ollut hämmentävää hakea eri hauissa yliopistoon ja ammattikorkeaan, vaikka kyse on kuitenkin molemmissa korkea-asteen hauista, Leena Luoma sanoo.
 
Kiintiöt ensikertalaisille
Opetus- ja kulttuuriministeriön kehotuksesta korkeakoulut voivat ottaa käyttöön niin sanotut ensikertalaisten kiintiöt.
 
Ne on tarkoitettu niille nuorille, joilla ei vielä ole korkeakoulupaikkaa tai aiempaa korkeakoulututkintoa. Taustalla on pelko väliinputoajanuorista.
 
Kiintiöillä on myös nurja puolensa.
 
– Pitää varmistaa, ettei opiskelupaikan saanti tule kohtuuttoman vaikeaksi niille, joilla on jo opiskelupaikka tai jotka ovat jonkin korkeakoulututkinnon jo suorittaneet, Hamkin opiskelijapalvelupäällikkö Leena Luoma painottaa.
 
Ministeriöltä koulutusvastuut
Yhteishaku-uudistus on Leena Luoman mukaan hyvä asia etenkin ammattikorkeakouluille.
 
– Saamme paitsi nykyistä järkevämmän hakujärjestelmän, myös kasvojenkohotuksen. Olemme samalla lähtöviivalla yliopistojen kanssa, ja sivutuotteena saamme yhteistyötä yliopistojen kanssa.
 
Hakijaa helpottamaan on ensi syksyksi valmistumassa vielä sähköinen opintopolku.fi-palvelu, josta löytää kootusti tietoa tarjolla olevista opiskelupaikoista. 
 
Haku-uudistuksen lisäksi ammattikorkeakoulut siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin koulutusvastuisiin.
 
– Jonkin verran tulee muutoksia siihen, mitä opetusta tarjoamme. Keväällä 2014 hakukohteen nimi voi olla eri kuin nyt, mutta koulutukset eivät radikaalisti muutu. Tavoitteena on, että mentäisiin nykyistä laajempiin kokonaisuuksiin, Leena Luoma kuvailee. (HäSa)
 
 
 
 
Tästä on kysymys
Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin haetaan yhdellä sähköisellä lomakkeella kevään 2014 yhteishaussa.
Hakijalla on oltava pääsääntöisesti toisen asteen tutkinto.
Hakukohteita saa olla enintään kuusi, jotka on asetettava mieluisuusjärjestykseen.
Hakija voi saada vain yhden valitsemistaan opiskelupaikoista. Valintamenestys vaikuttaa siihen, mitä paikkaa hakijalle tarjotaan. 
 
 
 
 
Tämän päivän lehdessä lisää koulutusasiaa Hämeen Sanomien Koulutus ja kulttuuri -teemasivuilla!

Päivän lehti

30.3.2020