Kanta-Häme

Vuodenvaihteen veronkiristykset nostavat hintoja

Lukuisat veronkiristykset nostavat hintoja vuoden vaihteessa. Ensi vuonna tehdään myös eräitä verohelpotuksia ja yksi vero jopa poistetaan.

Kilpailukykysopimuksen mukaan valtion ansiotuloveroasteikkoihin tehdään pieni kevennys, mutta toisaalta sosiaalivakuutusmaksuja siirretään palkansaajille. Veronmaksajain keskusliiton mukaan palkansaajan ostovoima kasvaa hieman, jos hänen palkkansa nousee 0,8 prosentilla.

Hämeenlinnan seudun kaikki kunnat korottavat kunnallisveroprosenttejaan. Kunnat ovat viime vuosina korottaneet tiiviisti veroprosenttejaan. Kaikkiaan 47 kuntaa, joissa asuu lähes 600 000 suomalaista, kiristää nyt verotustaan. 14 kuntaa, joissa asuu 81 000 suomalaista, laskee veroprosenttiaan.

Asuntolainojen korkojen verovähennysoikeutta kavennetaan edelleen 10 prosenttiyksiköllä. Vain 45 prosenttia koroista on enää vähennyskelpoista. Vähennyskelpoisista koroista saa pääomatuloveron alijäämähyvityksen.

Yrittäjät saavat tuloistaan uuden yrittäjävähennyksen, jolla heidän verotustaan kevennetään 128 miljoonalla eurolla. Pienet yritykset siirtyvät maksuperusteiseen arvonlisäveroon, mikä helpottaa niiden käyttöpääoman tarvetta. Kotitalousvähennyksen korvausastetta kasvatetaan 5 prosenttiyksiköllä.

Perintö- ja lahjaveron asteikkoja kevennetään. Lahjaverotuksessa verovapaata ovat nyt lahjat 5 000 euroon asti. Metsätilojen sukupolvenvaihdokseen tulee uusi metsälahjavähennys, joka keventää lahjaveroa.

Valtiovalta pakottaa kunnat keräämään nykyistä enemmän kiinteistöveroa. Kiinteistöveron ylä- ja alarajat nousevat. Lakimuutos pakottaa 125 kunnan korottamaan kiinteistöveroaan. Ilmeisesti huomattavasti tätä suurempi osa kunnista korottaa kiinteistöverojaan.

Liikennepolttoaineiden, bensiinin ja dieselin, valmisteverotusta kiristetään. Bensiinivero nousee 2,12 senttiä litralta 70,25 senttiin. Dieselin litravero kohoaa 2,41 sentillä 53,02 senttiin. Ajoneuvoveroa korotetaan, mutta pienipäästöisten autojen autoveroa hieman kevennetään.

Maakaasun, nestekaasun, kivihiilen ja polttoöljyjen verotusta kiristetään niin ikään. Kevyen polttoöljyn vero nousee 1,47 senttiä litralta 22,87 senttiin. Energiaverojen kiristyksiä kasvattaa, että 24 prosentin arvonlisävero peritään myös valmisteveroista.

Sähköveroja ei muuteta. Kaivostoiminta palautetaan takaisin alennettuun II sähköveroluokkaan.

Makeisten ja jäätelön valmistevero poistuu vuoden vaihteessa. Vero alentaa makeisten ja jäätelön hintaa.

Virvoitusjuomavero säilyy, mutta tämäkin vero poistetaan kasvipohjaisilta maitoa korvaavilta juomilta ja jääpaloilta.

Makeis- ja jäätelövero poistetaan, koska teknisesti sen periminen ei vastannut Euroopan unionin säännöksiä. Kun verosta kanneltiin komissiolle, hallitus lupasi poistaa veron. Eduskunnassa äänestettiin veron poistamisesta.

Tupakkaveroa korotetaan jälleen niin, että keskihintaisen savukerasian hinta nousee puolella eurolla. Sähkösavukkeiden nesteet tulevat tupakkaveron piiriin. häsa

Päivän lehti

1.10.2020

Fingerpori

comic