Kanta-Häme

Vuotava Teemu siirtymässä telakalle

Ravintolalaivana palvellut Teemu ollaan siirtämässä pois Paasikiventien varrelta. Siirtämistä joudutti erityisesti se, että pahasti Vanajaveteen vajonnut alus alkoi vuotaa öljyä vesistöön.

Pelastuslaitos sai hätäilmoituksen perjantaina kello 16:n jälkeen, ja laivan ympärille asetettiin kahdet puomit, jottei öljy pääsisi leviämään.

Suunnittelija Paavo Jokinen Kanta-Hämeen pelastuslaitoksesta kertoo, että laiva nostetaan pohjasta ja hinataan viikonlopun aikana Kantolaan, josta se sittemmin nostetaan rantaan.

– Öljyä on mielestäni tullut jommallakummalla puolen sataa litraa, Jokinen kertoo.

Maanantaina kaupungin ympäristötarkastajat olivat ravintolalaivalla pelastuslaitoksen kanssa tarkistamassa öljyvuodon seurauksia. Samalla omistajan ja pelastuslaitoksen yhteistyöllä oli aloitettu öljynsekaisen veden pumppaus laivasta.

Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, mistä öljyvuoto on aluksessa peräisin. Jokinen arvioi, että veteen päässyt aine on jäteöljyä.

– Sitä ei tiedetä, mikä kanisteri konehuoneessa on ollut. Teemua on kaksi kertaa yritetty nostaa, ja silloin ei kummallakaan kertaa ole ollut öljystä mitään tietoa, Jokinen sanoo.

Hän arvioi, että alus on kallistunut siinä vaiheessa, kun jäät ovat lähteneet. Kallistumisen seurauksena alukseen on päässyt vettä, mikä on puolestaan aiheuttanut sekä vajoamisen että öljyvuodon.

Öljyvuotojen puhdistamisesta ja siitä aiheutuneista seurauksista on Jokisen mukaan aina vastuussa omistaja. Hän toteaa, että aluksen omistava Seagullsit-yhtiö on öljyvuodon hoidossa ollut yhteistyöhaluinen.

– Yhtiön edustaja alkoi järjestää puhdistusta heti, kun sai tiedon vuodosta, kertoo Jokinen.

Hämeen Sanomat ei maanantaina tavoittanut yhtiön edustajaa, joten toistaiseksi on epäselvää, palaako Teemu ehostuksen jälkeen paikalleen vai jääkö se telakalle.

Jokisen mukaan pelastuslaitos ei ole tehnyt poliisille tutkintapyyntöä mahdollisesta ympäristörikoksesta. Maanantaina Teemulla vieraillut ympäristöasiantuntija Heli Jutila kertoi, että kaupungilla olisi ympäristöviranomaisena mahdollisuus jättää poliisille tutkintapyyntö, mutta sellaista ei toistaiseksi ole harkittu.

Jutila arvioi, että aiheutunut öljyvahinko oli Hämeenlinnan mittakaavassa kohtuullinen vaikkakin paljon pienempi kuin taannoin sattunut Elenian öljyvahinko, jossa pääsi viemäriverkostoon öljyä noin 30 kuutiota.

– Tämä on tapahtunut veden päällä, joten sillä voi myös olla vaikutusta eliöihin, sanoo Jutila.

Tällä hetkellä pelastuslaitos pyrkii minimoimaan öljystä ympäristölle aiheutuvat vahingot. Varsinaisiin puhdistustoimiin ei kuitenkaan ryhdytä, ennen kuin Teemu on siirretty pois.

– On turha esimerkiksi lähteä nyt ruoppaamaan kaisloja, kun ne sitovat öljyn, sanoo Jokinen. HäSa

Päivän lehti

7.7.2020