Kanta-Häme

Wanantaan kartanolle tunnustus riistanhoidosta

Kolme suomalaista kartanoa vastaanotti tiistaina kansainvälisen Wildlife Estates -tunnuksen, joka kertoo kestävästä riistataloudesta. Tunnuksen saivat Wanantaan kartano Janakkalassa sekä Kulloon ja Kiialan kartanot Porvoossa.

Wanantaan kartanolle myönnetyn tunnuksen otti vastaan kartanon isäntä Georg Ehrnrooth.

Tunnuksen saaneet kartanot ovat mallitiloja, jotka osoittavat, että kestävä metsästys ja riistanhoito edistävät myös luonnon monimuotoisuutta ja lajien säilymistä.

Näitä mallitiloja on Suomessa ennestään kolme. Niistä yksi on Porkkalan tila Lammilla; muut kaksi sijaitsevat Pyhäjoella ja Hollolassa.

Euroopassa Wildlife Estates -verkostoon kuuluu yli 130 mallitilaa 13 maassa. Yhteispinta-alaltaan nämä tilat kattavat jo lähes miljoonaa hehtaaria.

Wildlife Estates on Euroopan unionin komission tunnustama ja Euroopan maanomistajajärjestön koordinoima ohjelma. Suomessa tätä hanketta koordinoi Metsähallitus. (HäSa)