fbpx
Kanta-Häme

Wetterhoffin kaava tulee taas nähtäville

Wetterhoffin alueen kaava tulee uudelleen nähtäville, koska suunnitelmat ovat muuttuneet merkittävästi siitä, kun kaava oli viimeksi esillä.

Nyt suunniteltu uudisrakennus on piirretty kiinni Arjanlinnan päätyyn. Alkuperäisistä suunnitelmista rakennusoikeutta on pudotettu jonkin verran, 3 250 kerrosneliöön.

Vaikka uudisrakennuksen sijoitusta tontilla on muutettu, värjäämön säilyttäminen on mahdotonta.

Wetterhoffin alueen kaavanmuutos on herättänyt paljon kysymyksiä erityisesti naapuritonteilla.

Edellisen nähtävillä olon aikana esitettiinkin useita mielipiteitä, joissa vastustettiin uudisrakennusta tai ainakin toivottiin sen olevan suunniteltua matalampi.

Lisäksi värjäämö haluttaisiin säilyttää. Myös Museovirasto on ollut huolestunut sen tulevaisuudesta.

Senioriasuntoja suunnitelmissa

Uudisrakennusta on madallettu niin, ettei siitä tule tornirakennuksen korkeinta osaa korkeampi. Korkeudeksi suunnitellaan seitsemää kerrosta.

Sekä Wetterhoffin Fredrika-talo, Torni että Arjanlinna suojellaan kaavalla.

Museovirasto on vaatinut värjäämörakennuksen kuntotutkimusta ja toiminnan dokumentointia.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan asuntojen rakentaminen myös Wetterhoffin korttelissa oleviin Arjanlinnaan ja Torniin.

Wetterhoff-säätiöllä ja tamperelaisella rakennusliikkeellä on esisopimus korttelin myynnistä ja kehittämisestä asuinkäyttöön. Säätiö pitää itsellään vain ns. Fredrika-talon.

Niin uudisrakennukseen kuin jo olemassa oleviin rakennuksiin on suunnitteilla senioriasuntoja.

Vanhoja taloja

Fredrika-talo on rakennettu alunperin 1850-luvulla, mutta sitä on myöhemmin korotettu. Värjäämö on peräisin 1920-luvulta ja Arjanlinna valmistui 1933. Sen ja Fredrika-talon väliin valmistui Torni vuonna 1937. Maijala valmistui värjäämön viereen 1963.

Samassa pihapiirissä oleva Wetteri valmistui vuonna 1991. Se on nykyään kaupungin palvelutuotannon toimitalo. Sitä muutokset eivät koske.

Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa kaavamuutoksen näytteille. Aineisto on nähtävillä kaupungin nettisivulla. (HäSa)

Menot