Kanta-Häme

Wetterhoffin tontti puhdistettu

Vanha purettu värjäämö ei ole ainakaan ainoa syntipukki Wetterhoffin tontin maaperän pilaantumiseen.

Ely-keskus edellytti helmikuussa vanhan värjäämön tontin pilaantuneen maaperän puhdistusta ennen uudisrakentamista. Tontille nousee 7-kerroksinen senioritalo.

Ely-keskuksen mukaan maaperässä oli raskasmetalleja, öljyjä ja PAH-yhdisteitä.

– Maaperässä havaittuja epäpuhtauksia on puhdistettu toista viikkoa, kertoo rakennuttajan eli Wetterhoff-säätiön puolesta työmaan valvojana toimiva Jukka Heikinmäki.

Maamassojen poisto alkoi pilaantuneiden maa-ainesten osalta viime viikolla, ja viimeiset kuormat vietiin alkuviikosta loppusijoituspaikkaan.

Vaihdettavat maamassat on toimitettu Ekokemille ja Kiertokapulalle. Tilalle tarvittava maa-aines tuodaan tontille perustustöiden edetessä.

Massoja ei jouduttu Jukka Heikinmäen mukaan vaihtamaan ihan niin paljon, kuin alun pitäen pelättiin.

– Koko tontin maaperää ei jouduttu vaihtamaan, vaan tontilla oli myös pilaantumatonta maata.

Värjäämöstä vain pieniä pitoisuuksia

Värjäämöstä mahdollisesti valuneet haitalliset aineet ovat syynä vain osaan massanvaihdosta.

– Värjäämöstä tulleiden haitallisten aineiden pitoisuudet ovat olleet hyvin lieviä, täsmentää Jukka Heikinmäki.

Ely-keskuksen mainitsemia PAH-yhdisteitä on löytynyt jonkin verran, mutta ei läheltäkään värjäämöä, vaan aineet ovat todennäköisesti tulleet jostakin muualta.

Öljypitoisia maita taas ei löytynyt lainkaan.

– Mitään ei ole tontilta jouduttu viemään vaarallisiin jätteisiin.

Rantaan kärrätty kaikenlaista

Tontille senioritalon rakentavan Pohjola-rakennuksen työmaapäällikkö Pasi Ruopsa kertoo, että tontin maaperästä on löytynyt ainakin vanhoja tiiliä ja puutavaraa, jotka ovat todennäköisesti perua vanhoista täyttömaista.

– Saattaa olla, että aikoinaan, kun Vanajaveden rantaa on täytetty, täyttömaana on käytetty aineita, jotka eivät millään lailla ole kytköksissä vanhaan värjäämöön, Jukka Heikinmäki sanoo.

Vanajaveden rantaviiva on ollut aikoinaan hyvin lähellä purettua värjäämöä.

Maamassojen vaihdon takia senioritalon rakennustyöt viivästyvät työmaapäällikkö Pasi Ruopsan mukaan jonkin verran, mutta eivät merkittävästi.

Wetterhoffin kortteliin rakennettava senioritalo on suunniteltu varttuneen väestön tarpeisiin. Arvioitu talon valmistumisajankohta on kevät 2015. Taloon tulee 41 huoneistoa, yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. (HäSa)