Kanta-Häme

Ydin-Häme laitostui liikaa

Uusi hyvinvointikeskus Lammin keskustaan, Koivukotoon neljä lisäpaikkaa, Birgittakoti tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja Hoivatuuli lyhytaikaispaikoiksi. 32 paikkaa pois ympärivuorokautisesta hoivasta ja lisää resursseja kotihoivaan.

Siinä ovat tiivistettynä selvitystyöryhmän esitykset Ydin-Hämeen pitkäaikaishoivan tulevaisuudelle. Toimenpiteiden tavoitteena on vähentää ympärivuorokautista hoivaa, jota Lammilla, Hauholla ja Tuuloksessa on tällä hetkellä liikaa sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksiin nähden.

Paikkoja on nyt yhteensä 166. Lisäksi dementiapaikkaa jonottaa viisi ja vanhainkoti- tai tehostetun palveluasumisen paikkaa 17 hauholaista, lammilaista ja tuuloslaista vanhusta.

Selvitys lähtee siitä, että vuonna 2015 Ydin-Hämeessä olisi käytössä enää 130 ympärivuorokautisen hoivan paikkaa. Ikäihmisten lautakunta käsittelee tarveselvitystä kokouksessaan keskiviikkona.

Paikat lähtevät Lammilta

Suurimmat muutokset kohdistuvat Lammille, jossa arvioidaan tarvittavan jatkossa noin 50–60 raskasta ympärivuorokautista hoivaa tarjoavaa asuntoa.

Selvityksen mukaan Lammin vanhainkoti ei enää täytä tämän päivän asumisen tarpeita, eikä ole muutettavissakaan sellaiseksi. Sen lisäksi luovuttaisiin Lammin sairaalasta ja Naskalin asumisyksiköstä.

Niiden tilalle nousevaan hyvinvointikeskukseen tulisi 56 ympärivuorokautisen hoivan asuntoa sekä tarpeen mukaan muuta esteetöntä asumista kuten yksityisasuntoja, senioritaloja ja asumisyhteisöjä. Ajatus on, että vaikka keskuksen rakennuttaakin joku muu, kaupunki toteuttaa ympärivuorokautisen hoivan omana palvelutuotantonaan. Keskuksen suunnittelussa hyödynnetään Iittalan hyvinvointikeskuksen suunnitelmia.

Tällä hetkellä Lammin sairaalassa on 35, vanhainkodissa 40 ja Naskalissa 16 pitkäaikaispaikkaa. Lammin sairaalan paikoista tosin vain 14 on ydinhämäläisten vanhusten käytössä.

Kahdesta rivitalosta 2000-luvun alussa yhdeksi kokonaisuudeksi saneerattu Naskali jäisi hyvinvointikeskuksen valmistumisen jälkeen normaaliksi ikäihmisten vuokrataloksi. Sen sijaan sairaalan ja vanhainkodin tyhjiksi jääville kiinteistöille ei ole vielä keksitty uutta käyttötarkoitusta.

Hauholle lisää paikkoja

Selvitystyöryhmä esittää Hauholle ja Tuulokseen pienempiä muutoksia Vanhusten asuntosäätiön yksiköihin.

Hauhon Koivukodossa on tällä hetkellä 38 pitkäaikaispaikkaa ja kaksi lyhytaikaispaikkaa. Taloon saadaan neljä lisäpaikkaa, kun nykyiset toimistohuoneet muutetaan asuinhuoneiksi.

Tuuloksessa sijaitseva uudehko Birgittakoti on jo nyt profiililtaan lähellä tehostettua palveluasumista. Työryhmän mukaan 16-paikkainen yksikkö voisi jatkossa erikoistua dementiahoivaan. Lisäksi Hoivatuulen kaikki 12 paikkaa muutettaisiin lyhytaikaispaikoiksi.

Yt-neuvottelut menossa

Uusi hyvinvointikeskus työllistäisi 34 henkilöä, mikä vastaa nykyisen Lammin vanhainkodin ja Naskalin yhteistä henkilöstömäärää.

Lammin sairaalan toiminta lakkaa tämän vuoden lopussa ja sairaalassa on käyty yt-neuvotteluja 24 työntekijän kanssa. Tällä hetkellä neuvottelut ovat kesken vielä muutaman lähihoitajan, kahden sairaanhoitajan ja osastonhoitajan kanssa. Kolme työntekijää on irtisanoutunut neuvottelujen aikana, muille on löydetty töitä kaupungin muista yksiköistä.

Hauhon Koivukodon neljän paikan lisäys edellyttää kahden uuden työntekijän palkkaamista. Lisäksi Birgittakodin muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi tarkoittaa 1-3 työntekijän lisäystä asukkaiden hoitoisuudesta riippuen. (HäSa)

Päivän lehti

5.4.2020