fbpx
Kanta-Häme

Yhä useampi lapsi tarvitsee elatustukea

Kelan myöntämää elatustukea maksettiin viime vuonna lähes kymmenen miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Viime vuonna elatustukia myönnettiin lähes 202 miljoonaa euroa, kun vuonna 2014 selvittiin 193 miljoonalla eurolla.

– Tilastojen perusteella elatustuen saajien määrä on kasvanut edellisestä vuodesta, mikä selittää maksetun elatustuen määrän kasvua, Kelan lakipalveluryhmän lakimies Antti Partanen selvittää.

– Lisäksi syynä voi olla heikentynyt työllisyystilanne, sillä erityisesti elatustuen maksaminen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi on kasvanut. Puutteellinen elatuskyky johtuu yleensä työttömyydestä, hän jatkaa.

Lapsi on oikeutettu elatustukeen muun muassa silloin, kun elatusavun maksaminen on laiminlyöty tai elatusapu on vahvistettu elatustuen vähimmäismäärää pienemmäksi. Näin varmistetaan lapselle tietty minimisumma.

Kelalla perinnässä olevan elatusapuvelan määrä on tällä vuosikymmenellä kohonnut säännöllisesti yli 210 miljoonan euron vuodessa.

Viime vuoden lopussa Kelalla oli perittävänä elatusapuvelkaa 214,2 miljoonaa euroa. Perityksi saatiin noin 71 miljoonaa, josta suurin osa ulosoton kautta. Kaikkiaan ulosottoon tuli viime vuonna vireille noin 18 000 elatusapuasiaa. Elatusapusaatavan vanhenemisaika on viisi vuotta.

Virossa elatusmaksuja yritetään saada kuitatuksi tiukin ottein, kuten keskeyttämällä elatusvelvollisen ajokortin voimassaolo. Suomi ei ole ottamassa mallia etelänaapuristaan.

– Tätä niin sanotun välillisen pakon käyttöä on kyllä sivuttu kansainvälisissä kokouksissa, mutta Suomessa ei ole mitään vireillä asiassa. Meillä on käytössä länsieurooppalainen malli, jossa ulosotossa selvitetään siihen kelpaava varallisuus, valtakunnanvouti Juhani Toukola toteaa.

Hänen mukaansa ajokorttiin kajoaminen nostaisi esille myös perusoikeudellisia kysymyksiä, kuten liikkumisoikeuden.

ELATUSAVUN SUURUUS määritellään Suomessa oikeusministeriön vuonna 2007 annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Elatusvelvollisten liiton puheenjohtajan Ahti Hurmalaisen mukaan elatusavun määrittelyn ohjeistuksessa on paljon puutteita ja virheitä, mikä näkyy myös elatustuki- ja perintätilastoissa.

– Nykytilanne on suorastaan kaoottinen. Yhdistyksemme on tehnyt lakialoitteen elatusavun määräytymisen perusteista.

Hurmalainen luettelee liudan epäkohtia.

– Kun etävanhempi asuu velattomassa vanhemmassa omakotitalossa, tilanne arvioidaan liian usein niin, että hänellä ei ole asumiskuluja lainkaan. Myöskään auton ylläpito ei sisälly hyväksyttäviin menoihin, vaikka auto on oltava lasten tapaamisia varten.

Kotihoidontuki voitaisiin liiton mielestä jopa poistaa kokonaan, sillä se käy Hurmalaisen mukaan automaattisesti perusteeksi vanhemman maksukyvyn heikentymiselle, mikä lisää etävanhemman taloudellista elatusvastuuta. Tukea saa, jos hoitaa alle 3-vuotiasta lasta kotona.

– Varsinkin jos lähivanhempi saa uusia lapsia, etävanhempi joutuu ”elämään löysässä hirressä”, Hurmalainen kuvailee.

Menot