Kanta-Häme

Yhdistykset esittävät torin suojelua lailla

Kaksi hämeenlinnalaisyhdistystä on tehnyt esityksen torin ja sitä ympäröivien rakennusta suojelemisesta.

Hämeen kulttuuriperinnön suojelijat ja Hämeenlinnan luonnonsuojeluyhdistys esittävät ely-keskukselle torialueen suojelua rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Yhdistysten esitys koskee koko torin aluetta entistä lääninhallituksen rakennusta ja raatihuonetta sekä toripuistoa.

Kulttuuriperinnön suojelijoiden puheenjohtaja Marjatta Kaarakka ja luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Rautiainen painottavat esityksessään, että torin ja rakennusten arvo on jo todettu useissa selvityksissä.

Arvot vaarassa

Esityksessä muistutetaan, ettei alueen suojelua ole järjestetty asemakaavalla. Erityisesti suojeluesityksen tekijöitä huolestuttaa suunnitelma rakentaa pysäköintilaitos torin alle.

Sen arvioidaan vaarantavan paitsi torin myös raatihuoneen ja lääninhallituksen kulttuurihistoriallisia arvoja.

Ely-keskus on pyytänyt Hämeenlinnan kaupungilta lausuntoa suojeluesityksestä. Jo aiemmin museovirasto on esittänyt, että alueen suunnittelussa ja käytössä on taattava sen kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen.

Mieluummin kaavalla

Kaupunginhallitus pohtii maanantaina lausuntoaan. Alustavassa luonnoksessa esitetään, että suojelu tulisi ratkaista asemakaavassa.

Tilaajajohtaja Päivi Saloranta ja tilaajapäällikkö Leena Roppola toteavat lausunnossaan, että tavoitteet ovat yhteiset museoviraston kanssa.

Heidän mukaansa torinaluspysäköinti vapauttaisi arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön autoilta ja pysäköintipaikoilta.

Lausunnon valmistelijat toteavat, että pysäköintilaitoksen sisään- ja ulosajorampit sekä parkkiluolan maanpäällinen tekniikka on mahdollista sovittaa herkkäänkin ympäristöön kaupunkikuvaa heikentämättä ja kulttuurihistoriallisia arvoja vaarantamatta.

Tämä kuitenkin edellyttää erityisen hyvää suunnittelua.

Kaupunki teettää parhaillaan vertailua keskustan mahdollisista pysäköintiratkaisuista. Päätös asiasta on lykkääntynyt moneen kertaan. Näillä näkymin se pitäisi tehdä ensi vuoden alkupuolella. (HäSa)