Kanta-Häme Hämeenlinna

Yhdistykset jatkavat valituskierrosta moottoriradasta

Kohteena myös ely-keskus. Kaupunki kiistää valituksen perustelut.
Kaupunginhallitus pohtii tiistaina Ahveniston moottorirataa koskevaa valitusta ja vastinetta siihen.

Vastineen vastine on vuorossa, kun Hämeenlinnan kaupunki antaa oman näkemyksensä Vaasan hallinto-oikeudelle moottoriradan ympäristöluvasta.

Ahveniston ystävät, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ja Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ovat hakeneet ely-keskukselta uhkasakkoa Hämeenlinnan kaupungille Ahveniston moottoriradan vastuullisena toimijana.

 

Hakemuksessa Hämeen elyä pyydetään ”ryhtymään toimiin, jotta moottoriradan rakenteet, käyttö ja hoito saatetaan pikimmiten ympäristöluvan mukaiseksi”.

Hämeen ely-keskus päätti marraskuussa 2018, ettei se tutki vaatimusta uhkasakkolain mukaisen menettelyn käynnistämisestä.

Uhkasakkoa vaatineet yhdistykset ovat nyt valittaneet edelleen Vaasan hallinto-oikeuteen Hämeenlinnan ympäristöjohtajan ympäristölupapäätöksestä ja myös ely-keskuksen päätöksestä jättää uhkasakkovaatimus tutkimatta.

Ahveniston rataoperaattori Pertti Kurki-Suonio on kiistänyt vaatimukset tuoreeltaan ja todennut, että riskiskenaariot pohjavesien pilaantumisesta moottoriradan toiminnan vuoksi ovat aiheettomia.

Samalla kannalla on Hämeenlinnan kaupunki uusimmassakin vastineessaan, jos kaupunginhallitus hyväksyy sen seuraavassa kokouksessaan.

 

Uhkasakkomenettelyä vaatineiden yhdistysten mukaan Hämeenlinnan kaupungin ympäristöviranomainen on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa ja myös esteellinen. Myös tämän kaupunki vastineessaan kiistää.

Valitus käsitellään Vaasan hallinto-oikeudessa, koska ympäristöasiat on keskitetty sinne. HÄSA