Kanta-Häme Hattula

Hattulan yhteiskoulun tilatarve puristaa Parolan lukion ahtaalle

Väistötiloja tarvitseva yhteiskoulu voi sysätä Parolan lukion pariksi vuodeksi kaupunkiin.
Jos tilat Hattulassa eivät riitä, voi Parolan yhteiskoulun tarve väistötiloille johtaa lukio-opetuksen väliaikaiseen siirtymiseen Tavastian tiloihin Hämeenlinnaan. Kuva: Terho Aalto, arkisto

Parolan yhteiskoulun sisäilmaongelmat saattavat johtaa lukio-opetuksen väliaikaiseen siirtymiseen Hämeenlinnaan.

Tällä hetkellä yhteiskoulun luokkatiloja on poissa käytöstä kokonaan tai osittain, ja yhteiskoulun opetusta on sekä lukion tiloissa että naapurissa Parolan alakoululla.

Periaate Hattulassa on, että opetuksen väistötilat etsitään ensisijaisesti kunnan omista kiinteistöistä. Yksi vaihtoehto on, että yhteiskoulu väistää edelleen yhä enemmän lukion tiloihin. Tällöin Parolan lukio voisi jopa siirtyä lukiokoulutuksen isännän eli Koulutuskuntayhtymä Tavastian osoittamiin tiloihin Hämeenlinnaan.

Ratkaisu lukion hyppäyksestä kaupunkiin tehtäisiin parin vuoden ajaksi uutta yhtenäiskoulua odoteltaessa.

Tavastia on jo ilmoittanut, että heidän tiloissaan on sopivat väistötilat valmiina.

Hattulan tekninen johtaja Juha Prittinen painottaa, että yhteiskoulun väistötilojen tarvetta seurataan tiiviisti sisäilmatyöryhmässä.

Sivistyslautakunta käsittelee väistötilojen tilannetta tämän viikon kokouksessaan keskiviikkona.

 

Kouluasioiden tulevaisuuteen haetaan Hattulassa suuntaviivoja myös kouluverkkoselvityksen avulla. Tavoite on selkiyttää, mihin kouluihin tulevaisuudessa keskitytään ja kuinka tiheää kouluverkkoa kunnassa tarvitaan.

Oppilasmäärä on Hattulassa laskemassa sekä valtakunnallisten että kunnan omien ennusteiden mukaan. Syntyneiden lasten määrä vähenee ja koulun aloittavien vuosiluokkien lapsimäärät hupenevat selvästi seuraavan viiden kuluessa.

Sivistysjohtaja Jari Wihersaari ehdottaa, että sivistyslautakunta käynnistää selvityksen kouluverkosta, jotta kiinteistöohjelmasta ja investointiohjelmasta voidaan päättää vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaa tehtäessä.

Jos nykyinen sivistyslautakunnan alainen palveluverkko eli kaikki koulut ja päiväkodit säilytetään, tarkoittaa rakennusten uudisrakentamisen ja korjausten tarve tämän hetkisen arvion mukaan noin 20 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana.

Koulujen oppilasmääriä sekä koulurakennusten kunto- ja korjaustarpeita on Hattulassa seurattu ja selvitetty tasaiseen tahtiin 2010-luvulla. Kouluverkkoselvityksen aloittaminen seuraa valtuuston viime vuonna asettamaa tavoitetta. HäSa