Kanta-Häme

Yksi kerros vähemmän ja muitakin muutoksia linja-autoaseman kaavaan

Rantatorin eli linja-autoaseman korttelin suunnittelu on edennyt. Tarkoitus on edelleen, että Paasikiventien varteen nousee neljä kerrostaloa, mutta ne ovat yhtä kerrosta matalampia kuin vielä kaavaluonnoksessa esitettiin. Sibeliuksenkadun puoleinen talo voi olla hotelli.

Kaavaa tehdään suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen eli Lehto Groupin ja Arkkitehtipalvelu Lahden tekemän Lohkot-nimisen suunnitelman pohjalta. Kilpailu ratkesi toissa keväänä.

Se, että kerroksista otettiin yksi pois, johtuu arkkitehti Johanna Närhen mukaan toisaalta Museoviraston kannasta ja toisaalta kustannussyistä.

– Kahdeksankerroksisen rakentaminen tulee edullisemmaksi. Sitä korkeampi rakennus vaatii erityisratkaisuja esimerkiksi paloturvallisuuden vuoksi, kaupungin maankäytön suunnitteluyksikössä työskentelevä Närhi sanoo.

Kaikki rakennukset ovat kaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennuksia. Kaupungin toiveena on, että niihin tulisi muutakin toimintaa kuin asumista.

Korkeiden rakennusten väliin tulee 3–4-kerroksiset lohko-osat, jotka ovat asuintilaa. Lohkoja on kaavassa kaksi.

Asukkaiden autopaikat sijoitetaan yhden rakennuksen ja sen viereisen pihan alle kahteen tasoon.

Autohalli tulee suurimmaksi osaksi maan päälle, joten Paasikiventien puolelle muodostuu pitkä muuri. Lisäksi muurin takana voi olla pihatilaa. Kaupunki toivoo, että muuriin tulee elävyyttä ja läpinäkyviä aukkoja.

Lisäksi on tarkoitus tehdä kattopihoja. Katolle tulevaan vajaaseen kerrokseen on tarkoitus rakentaa myös IV-konehuoneet ja esimerkiksi saunatilat.

Koska uudet talot sijaitsevat vilkasliikenteisten katujen varsilla, melutasot on otettu suunnittelussa huomioon.

– Melun torjunta suunnitellaan maksimivaatimusten mukaan, sillä on mahdollista, että Paasikiventie siirtyy tulevaisuudessa nykyistä lähemmäksi linja-autoasemaa, Närhi sanoo.

Melu otetaan huomioon esimerkiksi asuntojen ja parvekkeiden sijoittelussa. Pieniä asuntoja, joiden ikkunat ovat pelkästään yhteen suuntaan, ei voi sijoittaa Paasikiventien puolelle.

– Parvekkeiden materiaalista suuren osan pitää olla kiveä tai muuta ääntä imevää materiaalia, Johanna Närhi sanoo.

1950-luvun linja-autoasema on suojeltu rakennus ja jää nykyisille sijoilleen. Sinne tulee liiketilaa ja kaupunkilaisten yhteistiloja. Rakennukseen voi sijoittaa vaikka kauppahallin.

Korttelin Palokunnankadun puoleiseen sivuun kaavoitetaan uusi linja-autoasema ja rakennusalat enintään kahdelle myymälärakennukselle.

Linja-autot ajavat asemalle Wetterhoffinkadun puolelta ja asemalta ulos Sibeiuksenkadun puolelta. Turistibussien pysäkit jäävät Wetterhoffinkadun varrelle. Myös paikallisliikenteen pysäkin jäävät nykyisiin paikkoihinsa Palokunnankadulle. Niin ikään taksiasema säilyy nykyisessä kohdassa.

Saattoliikennettä varten tavoitellaan kuutta autopaikkaa. Bussien taukoparkki siirtyy linja-autoasemalta Hämeensaareen. Myös bussimatkustajien autojen liityntäparkki sijoittuu sinne, nykyiseen tapaan.

Rakennusoikeutta kortteliin on tulossa 12 500 kerrosneliötä. Asuntoja tulisi yhteensä noin 120–140 ja asukkaiden määrä olisi noin 145–160.

Kaupunkirakennelautakunta käsittelee kaavaehdotusta ensi viikolla, ja sen jälkeen se on kuukauden päivät nähtävänä.

– Sitten pyydetään vielä lausuntoja, ja niiden pohjalta kaavaa mahdollisesti korjataan. Lopullinen kaavaehdotus menee vielä uudestaan lautakuntaan, ja sen jälkeen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja valtuuston hyväksyttäväksi, Närhi selvittää.

Tavoitteena on, että kaava saadaan joulukuun valtuustoon. Kaupunki toivoo, että kortteli olisi valmis vuonna 2022. HÄSA