Kanta-Häme

Yksityiset päiväkodit eivät ole erityislapsia varten

 

Erityispäivähoito Hämeenlinnassa on täysin kunnallisen puolen vastuulla.

Tämä johtuu siitä, että kaupunki ei ole hinnoitellut erikseen erityispäivähoidon palveluita, toisin kuin esimerkiksi alle 3-vuotiaiden tai esiopetuksen kohdalla.

Erityispäivähoidon hinnat nousisivat yksityisellä puolella niin kalliiksi, ettei palvelun tuottaminen olisi yksinkertaisesti mahdollista.

– Kaupungin hinnoilla emme voi kilpailla. Tämänhetkisen järjestelyn mukaan joutuisimme siis maksamaan ylijäävät kulut omasta pussista, sanoo Jaarlin Päiväkotien omistaja Sari Louhio-Järvinen.

Palveluseteli joustaa

Päiväkotirakennusten korjausvelka on paitsi kaventanut paikkojen määrää, myös lisännyt niiden kysyntää. Jonoa on tällä hetkellä niin julkiselle kuin yksityisellekin puolelle.

Ensi vuoden elokuusta lähtien jonoa on aiottu purkaa niin sanotulla palvelusetelijärjestelmällä.

Palvelusetelillä tuetaan perhettä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen päiväkotipalvelujen maksamisessa. Setelin arvo määräytyy lapsen iän, hoitoajan ja perheen tulojen mukaan.

Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Vaikka perhe tekisikin palvelusetelillä sopimuksen yksityisen päiväkodin kanssa, ei sopimus olisi sitova. Erityistarpeiden ilmetessä erityishoito järjestettäisiin päiväkotia vaihtamalla.

Myös Louhio-Järvinen suosittelisi tällaisessa tilanteessa siirtymistä kunnalliselle puolelle.

– Se, kuka palvelun tuottaa, ei ole olennaista. Tärkeintä on lapsen edun toteutuminen.

Laki koskee kaikkia

Hämeenlinnan päivähoidosta vastaava tilaajajohtaja Markku Rimpelä vakuuttaa, että paikkapulasta huolimatta jokainen erityispäivähoitoa tarvitseva lapsi tulee sitä myös saamaan.

– Jos sitä ei ole saanut, silloin on jäänyt diagnoosit tekemättä.

Varhaiskasvatuslaki sitoo sekä julkista että yksityistä tahoa. Laissa säädetään esimerkiksi henkilökunnan koulutustasosta, ryhmäkoosta ja toimitiloista.

Vastuu yksityisen päivähoidon valvonnasta on kaupungilla. Valvontakäyntejä tehdään Rimpelän mukaan vuosittain, eikä epäkohtia ole koskaan ilmennyt.

– Usein esimerkiksi tilankäyttö on yksityisellä puolella huomattavasti jopa julkista tehokkaampaa.

Ei hintaa, ei palvelua

Erityisen pitkiä hoitopaikkajonot ovat vuoden vaihtuessa, sillä useimmat ryhmät täytetään kesän loputtua.

Päiväkotirakennusten sulkeminen on aiheuttanut sen, että esimerkiksi Ruununmyllyn alueella asuvat lapset on hajautettu ympäri kaupunkia.

Sari Louhio-Järvinen pitää linjausta erityispäivähoidosta kunnallisella puolella toimivana, mutta uskoo, että mikäli kaupunki laskisi erityispäivähoidolle hinnan, lisäisi se yksityisten tahojen mahdollisuuksia tarjota myös palveluita.

– Niin kauan kun ei ole erityistä hintaa, ei ole erityistä palveluakaan. (HäSa)