Kanta-Häme

Yleiskaava ohjaa ja vaiheistaa

Ely-keskus on jo moneen otteeseen moittinut Hämeenlinnan kaupunkia siitä, että kantakaupungista on puuttunut ajantasainen yleiskaava.

Nyt työ sen laatimiseksi on käynnistetty. Yleiskaavalla otetaan kantaa kantakaupungin yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön periaatteellisella tasolla.

Yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki huomauttaa, että esimerkiksi Lahdessa ja Riihimäellä yleiskaavaa päivitetään valtuustokausittain neljän vuoden periodeissa.

Hämeenlinnassa on lähdetty siitä, että päivitys voitaisiin tehdä noin kuuden vuoden välein. Tällä kertaa yleiskaavassa keskitytään erityisesti liikenteeseen ja palveluihin.

Lähteenmäki korostaa, ettei työtä aloiteta ihan puhtaalta pöydältä vaan, kantakaupungista on viime vuosina tehty useita osayleiskaavoja, jotka on tarkoitus yhdistää. Tällöin niiden vaikutuksia voidaan selvittää aikaisempaa hallitummin.

Lisäksi on erilaisia linjauksia ja strategioita, joita voidaan käyttää kaavatyön pohjana.

Tavoitteena on myös yleiskaavalla ohjata eri hankkeiden vaiheistusta. Ajatuksena on muun muassa se, että uusien asuinalueiden kasvu tapahtuisi siellä, missä on myös palveluita.

– Kantaa voidaan ottaa esimerkiksi siihen, painotetaanko tonttitarjontaan enemmän vaikkapa Äikäälän suuntaan tai kaupungin länsilaidalle.

Asukaskeskittymä

Yleiskaavatyö koskee kantakaupunkia eli Hämeenlinnaa ennen vuoden 2009 kuntaliitoksia. Kantakaupunki on pinta-alaltaan vain pieni osa nykyistä Hämeenlinnaa, mutta sen alueella asuu 74 prosenttia hämeenlinnalaisista ja yli puolet koko seutukunnan asukkaista.

Seuraavan 15 vuoden kuluessa Hämeenlinnan väestönkasvuksi arvioidaan reilut 400 asukasta vuodessa. Siitä hyvin suuri osa kohdistuu kantakaupunkiin.

Nyt tekeillä oleva yleiskaavan arvioidaan valmistuvan vuonna 2017. Sitä ennen on luvassa useita yleisötilaisuuksia. Mielipiteitä ja muistutuksia on mahdollisuus jättää myös ehdotuksen nähtävilläolojen yhteydessä. (HäSa)

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic