Kanta-Häme

Ympäristölupaa saa odottaa jatkossakin liki vuoden

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on tällä hetkellä vireillä 650 hakemusta, joista nelisensataa liittyy ympäristönsuojelulakiin ja loput vesilakiin. Lupahakemusten virta on katkeamaton.

– Kun tehtävät eivät tunnu yhtään vähenevän ja resursseja on tarkoitus vähentää, siinä ajaudutaan jossakin vaiheessa umpikujaan, sanoo ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen Hämeenlinnan päätoimipaikasta.

Ympäristölupia käsitellään neljässä eri avissa, joista Etelä-Suomen virasto on ruuhkautunein. Henkilöstöä on enemmän kuin muualla, noin 50, mutta Lounais-Suomen alueella on myös eniten pientä ja keskisuurta luvanvaraista toimintaan.

Erityisasiantuntemusta vaativissa asioissa saatetaan viraston toimialueen rajat ylittää, mutta tällaiset hakemukset ovat yksittäisiä.

Ennen vuoden 2010 aluehallintouudistusta ympäristölupia myönsivät lupavirastot ja ympäristökeskukset. Tavoitteena oli, että hakemukset käsitellään kymmenessä kuukaudessa.

– Tavoite on edelleen sama ja siitä hieman jäädään. Joillakin toimialoilla, kuten jätehuollossa ja eläinsuojissa, ei ehditä tehdä sisään tulevaa määrää. Työntekijät saattavat tästä ahdistua, sanoo Hiltunen.

Etelä-Suomen aviin ei aina palkata uusia työntekijöitä eläkkeelle lähtevien tilalle. Valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma edellyttää resurssien sopeuttamista määrärahoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuoteen 2015 mennessä henkilöstöä on karsittu 20 prosentilla.

Vauhtia priorisoinnista

Aveissa ollaan hyvin tietoisia, että lupa-asioiden käsittelyyn toivotaan vauhtia. Turhautumista on yritetty vähentää hakemuksia priorisoimalla. Kiireellisinä käsitellään hakemukset, jotka koskevat uusia toimintoja tai toimintojen muuttamista.

– Kun toiminta pitäisi saada käyntiin tietyssä määräajassa, on toiminnanharjoittajilla yleensä investointipaineita. Silloin on meilläkin kiire ratkaista asia, sanoo Hiltunen.

Hitaammin käsiteltävien ryhmään kuuluvat niin sanotut tarkastamishakemukset. Vuodesta 2000 lähtien ympäristöluvat on myönnetty toistaiseksi voimassa oleviksi. Niihin liittyy tarkastamisvelvoite noin kymmenen vuoden kuluttua.

– Tarkistamishakemuksien ensimmäinen kierros on alkanut ja niitä tulee siis sisään kaiken aikaa. Useimmiten ei kuitenkaan haittaa, vaikka tämä lupakäsittely viipyy, sillä toiminnanharjoittaja pystyy jatkamaan toimintaansa normaalisti.

Ympäristöneuvos myöntää, että suhtautuminen ympäristöviranomaisiin on vuosikymmenien saatossa muuttunut. Talvivaaran kaltaiset ympäristökatastrofit jäytävät luottamusta viranomaisiin ja vastuu synnyttää lisäpaineita.

– Kyllähän paineet ovat tämän julkisuuden kautta kasvaneet, ja asianomaiset katsovat entistä tarkemmin etujensa perään, sanoo Hiltunen. (HäSa)