fbpx
Kanta-Häme

Ympäristötutkimuksen professuuri Lammin biologiselle asemalle

Professorin tehtävänä on tutkia erityisesti vesiympäristöä, kehittää aseman tutkimustoimintaa ja edistää yhteistyömahdollisuuksia maakunnassa.
Erityisesti vesiympäristön tutkimus kuuluu uuden professorin tehtäviin.

Lammin biologinen asema on saanut ympäristötutkimuksen professuurin.

Hämeenlinnan kaupunki, Hämeen liitto, Vanajavesisäätiö ja Helsingin yliopisto ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan rahoitussopimuksen.

Viisivuotinen professuuri alkaa 1. elokuuta 2019. Määräaikainen professuuri on alun perin perustettu 2004, ja rahoitussopimus on tätä ennen uusittu kahdesti, vuosina 2008 ja 2014.

 

Ympäristötutkimuksen professorin tehtävänä on erityisesti vesiympäristöön liittyvä ympäristötutkimus.

Hän myös kehittää Lammin biologisella asemalla tehtävää tutkimustoimintaa ja osallistuu opinnäytetöiden ohjaukseen.

Ympäristötutkimuksen professori on yhdessä Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa mukana myös tiedekunnan opiskelijoille suunnatun opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Lisäksi professorin tehtävänä on edistää mahdollisuuksia kehittää Kanta-Hämeen maakuntaa kestävän kehityksen, luonnonvara-alan ja biotalouden osaamis- ja innovaatiokeskittymäksi muiden alueella toimivien tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä viranomaisten kanssa.

Hän myös osallistuu Vanajavesikeskuksen toimintaan.

Professuuri kytkeytyy Helsingin yliopiston Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS) -yksikköön.

 

Menot