Kanta-Häme

Yrittäjät valvoo maksuaikoja

Suomen Yrittäjät aikoo valvoa, että suuret yritykset myös noudattavat uuden maksuehtolain maksuaikoja eivätkä pakota pienempiä yrityksiä kohtuuttomiin ehtoihin.

– Aiomme nostaa yrityksiä myös niiden nimellä esiin, kertoo Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula.

Yrittäjien mielestä suuret yritykset venyttävät maksujaan liikaa ja tekevät pienistä alihankkijoistaan rahoittajia. Maksuaikoja laitetaan kuriin maksuehtolain muutoksella, joka määrää pääsääntöiseksi maksuajaksi 30 päivää.

– Jos maksuaika on pidempi kuin 30 päivää, siitä on oltava jatkossa nimenomaan sopimus. Yksipuolisella ilmoituksella tai yleisklausuulilla ei voida ottaa käyttöön tätä pidempää maksuaikaa, Makkula sanoo.

Maksu odotetaan …jopa 3 kuukautta

Elinkeinobarometrin mukaan 40 prosenttia yrityksistä on joutunut hyväksymään yli 30 päivän maksuaikoja. Teollisuudessa pitkät maksuajat on yleisempiä kuin muilla aloilla. Kaksi kolmasosaa teollisuusyrityksistä on joutunut hyväksymään yli 30 päivän maksuaikoja.

– Pitkät maksuajat ovat yllättävän yleisiä teollisuudessa. 30-60 päivän maksuajat ovat yleisiä. Pisimmät, mitä olen kuullut, ovat olleet 90 päivää, Hämeen Yrittäjien varapuheenjohtaja Anne-Mari Aalto kertoo.

Pisimmät maksuajat alihankkijoille ovat siis teollisuudessa, jossa muutenkin sitoutuu eniten varoja toimituksiin.

– Alihankintayritykset maksavat palkat ja raaka-aineet, mutta eivät saa kuukausiin rahojaan takaisin. Ne joutuvat käytännössä rahoittamaan päämiestensä toiminnan, Aalto sanoo.

Anne-Mari Aalto on Konepaja E. Virtasen osakas ja toimistopäällikkö. Hän on kuullut, että päämiesten pitkät maksuajat ovat vieneet eräät alihankintayritykset taloudellisiin vaikeuksiin.

– Uskon, että yritykset ovat jopa joutuneet konkurssiin, koska eivät ole saaneet ajoissa maksuja.

Aalto kertoo, että yritykset ovat joutuneet kärsimään, jos ne eivät ole hyväksyneet pitkiä maksuaikoja. Ainakin ostoja on vähennetty.

Yritetään …yhä pakottaa

Aalto pitää erittäin myönteisenä maksuehtolain muutosta. Hän kuitenkin pitää aiheellisena myös pelkoa, että suuret yritykset pyrkivät silti pakottamaan alihankkijat edelleen hyväksymään pitkiä maksuaikoja.

– Tapana on ollut yksipuolisesti ilmoittaa, että me käytämme tällaisia maksuehtoja.

Yritysten välisen liiketoiminnan maksuajat tulivat esiin, kun finanssikriisi puhkesi vuonna 2008 ja yritysten rahoitus tiukkeni. Selvitysten mukaan suuret yritykset pyrkivät lyhentämään omien saataviensa maksuaikoja ja pidentämään omien maksujensa maksuaikoja.

– Tähän pyritään edelleen. Tuntuu, että se on edelleen koko ajan päällä, Suomen Yrittäjien Janne Makkula kertoo.

Eduskunnan lakivaliokunta on jo hyväksynyt maksuehtolain muutoksen. Makkula toivoo, että laki tulisi voimaan mahdollisimman nopeasti. (HäSa)