Kanta-Häme

Yrittäjyyskasvatuksesta hyötyä vaativassa erityisopetuksessa

Hämeenlinnalainen erityisopettaja Sirpa Koskinen esittelee väitöstutkimuksessaan toimintatapoja, joiden avulla kouluun kielteisesti suhtautuva ja motivoitumaton oppilas voi löytää mielekkyyttä opintojen suorittamiseen. Kun koulun perinteiset käytännöt ovat riittämättömiä, saattaa apu löytyä yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikasta.

– Oli yllättävää, että tapa, jossa oppilaat päättävät itse mitä tekevät, lähti toimimaan. Vaikka opettaja ja opetussuunnitelma ohjaavat, kukaan ei sanele opiskelua, vaan oppilaat ovat mukana prosessissa. Heidät osallistetaan, kiteyttää Koskinen.

Nykyisin sairaalakoulussa työskentelevä Koskinen oli opettajana Harvialan koulukodissa seitsemän vuotta. Väitöstutkimuksen otantana hänellä oli 18 yhdeksäsluokkalaista. Vain kolmelta oppilaalta jäi päättötodistus saamatta päihde- ja mielenterveysongelmien takia.

– Toinen tärkeä asia on, että oppilas tietää, kuinka paljon häneltä odotetaan. Se luo turvaa. Ettei jatkuvasti tule lisää ja lisää vaatimuksia.

Onnistuminen motivoi

Koskisen mukaan opettajan tehtävä on mahdollistaa oppilaan onnistumisen kokemukset. Kannustava opettaja löytää oppilaalle motivoivia tehtäviä, ja koulukielteisyys vähenee. Tehtävät voivat liittyä esimerkiksi oppilaan harrastuksiin, matkoihin tai toiveammattiin.

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka on käytetty mm. musiikin yleisopetuksessa ja se on saamassa jalansijaa myös alakoulun erityisopettajien toimintatapana. Ensi vuoden uudessa opetussuunnitelma painotetaan oppilaan sitoutumista ja vastuun ottamista.

– Siinä on hyvin paljon samoja elementtejä kuin yrittäjyyspedagogiikan toimintamallissa. Opettajuudesta vanhanaikaisessa merkityksessä täytyy luopua ja ottaa enemmän ohjaajan ja kannustajan rooli.

KM Sirpa Koskisen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka vaativassa erityisopetuksessa, itsesäätelytaitojen kehittäminen ja tulevaisuusorientaation vahvistaminen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin tarkastettiin Tampereen yliopistossa perjantaina. (HäSa)

Päivän lehti

27.11.2020

Fingerpori

comic